Kultura i sztuka po 1989 roku

12.03.2019

Międzynarodowy Konkurs Muzyki Polskiej im. S. Moniuszki – we wrześniu w Rzeszowie

Sabaudka, czyli błogosławieństwo matki: uwertura na fortepian na 4 ręce; muzyka St. Moniuszki, nakładem G. Sennewalda, 1882 r. Źródło: Biblioteka Narodowa (Polona)/Konkursmuzykipolskiej.pl Sabaudka, czyli błogosławieństwo matki: uwertura na fortepian na 4 ręce; muzyka St. Moniuszki, nakładem G. Sennewalda, 1882 r. Źródło: Biblioteka Narodowa (Polona)/Konkursmuzykipolskiej.pl

Rozpoczął się nabór uczestników Międzynarodowego Konkursu Muzyki Polskiej im. Stanisława Moniuszki, który odbędzie się we wrześniu w Rzeszowie. Jego celem jest m.in. popularyzacja polskiej muzyki na świecie.

Konkurs odbędzie się pod Patronatem Narodowym Prezydenta RP. Jego organizatorami są Instytut Muzyki i Tańca oraz Filharmonia Podkarpacka im. Artura Malawskiego w Rzeszowie. Zgłoszenia należy składać do 23 czerwca br. na adres biuro@konkursmuzykipolskiej.pl. W konkursie nie ma ograniczeń ze względu na wiek i obywatelstwo uczestników.

Natomiast 21 maja w Warszawie odbędą się eliminacje wstępne dla uczestników z polskim obywatelstwem, bez względu na miejsce zamieszkania. Ci, którzy pomyślnie przejdą te eliminacje, otrzymają stypendium wystarczające do pokrycia kosztów podróży i pobytu na konkursie. Będą też zwolnieni z opłaty wpisowej. Zainteresowani udziałem w tych eliminacjach powinni się zgłaszać do końca kwietnia.

Jak poinformował dyrektor Instytutu Muzyki i Tańca Maxymilian Bylicki celem konkursu jest popularyzacja polskiej muzyki na świecie i propagowanie wydarzeń artystycznych o zasięgu międzynarodowym, które odbywają się w Polsce. Konkurs ma także utrwalić w świadomości odbiorców znaczenie twórczości Stanisława Moniuszki, a także wielu innych wybitnych polskich kompozytorów z XIX i XX w., których dzieła zostały zapomniane, czy są rzadziej wykonywane podczas koncertów.

„Konkurs ma przyczynić się do zaprezentowania szerokiej publiczności utworów na nowo odkrywanych, a także sprawić, aby owa niesłusznie zaniedbana spuścizna doczekała się należytego opracowania i nowych edycji” – zaznaczył Bylicki.

Dodał, że konkurs ma za zadanie także promować utalentowanych muzyków, którzy zdecydują się włączyć do swojego repertuaru mniej znane dzieła polskich kompozytorów.

Przewodniczący jury konkursu prof. Jarosław Drzewiecki poinformował, że Międzynarodowy Konkurs Muzyki Polskiej im. Stanisława Moniuszki w Rzeszowie będzie organizowany co dwa lata. Jego kolejne edycje kierowane będą do różnych składów wykonawczych.

Pierwsza edycja konkursu odbędzie się w dwóch kategoriach: fortepian oraz zespoły kameralne. Mogą w niej wziąć udział muzycy-instrumentaliści zgłaszający się indywidualnie oraz jako zespoły kameralne: od duetów po składy 16-osobowe. Uczestnicy będą prezentować utwory 50 polskich kompozytorów, tworzących głównie w XIX i XX wieku.

W każdej kategorii zostaną przyznane trzy nagrody główne: 20 tys. euro, 10 tys. euro i 5 tys. euro za – odpowiednio – pierwsze, drugie i trzecie miejsce, oraz trzy równorzędne wyróżnienia po 1,5 tys. euro. Ponadto przyznane zostaną też nagrody specjalne, indywidualne i inne nagrody pozaregulaminowe. Łącznie pula nagród wyniesie prawie 80 tys. euro.

W skład jury wejdą wybitni polscy i zagraniczni muzycy oraz osoby z życia muzycznego.

Przesłuchania konkursowe odbędą się w dniach 20-26 września w Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie oraz na Uniwersytecie Rzeszowskim. Natomiast koncert laureatów połączony z wręczeniem nagród odbędzie się 27 września w Rzeszowie, a dwa dni później zostanie powtórzony w Filharmonii Narodowej w Warszawie.

Szczegóły konkursu dostępne są na stronie www.konkursmuzykipolskiej.pl (PAP)

autor: Agnieszka Pipała

api/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL