Kultura i sztuka po 1989 roku

09.02.2019

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie z Medalem Gloria Artis

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie wyróżnione Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Fot. MKiDN Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie wyróżnione Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Fot. MKiDN

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, które w ubiegłym roku obchodziło 50-lecie istnienia, zostało wyróżnione Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Wyróżnienie wręczył w piątek w Wejherowie wiceminister kultury Jarosław Sellin – podało MKiDN.

Resort kultury poinformował, że minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński podjął decyzję o wyróżnieniu Srebrnym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, "doceniając wkład tej instytucji w utrzymanie i rozwój kultury kaszubskiej w regionie i Polsce".

Dodano, że obchodzące w ubiegłym roku 50. rocznicę swojego istnienia muzeum dołączyło w ten sposób do "prestiżowego grona" dwudziestu kilku instytucji kultury wyróżnionych tym odznaczeniem.

W trakcie uroczystości wiceminister kultury wręczył także zasłużonym pracownikom muzeum odznaki "Zasłużony dla Kultury Polskiej". Otrzymali je: starszy kustosz Joanna Cichocka, starszy kustosz Grażyna Wirkus, kierownik Działu Rękopisów i Starodruków Janina Kurowska, ks. prałat Daniel Nowak, działający na rzecz upamiętnienia miejsca męczeństwa ludności Kaszubsko-Pomorskiej w Piaśnicy i sprawujący opiekę nad Nekropolią Piaśnicką, Błażej Musiałczyk – muzyk związany z Wejherowem i Gdańskiem, od 2006 r. organista w Archikatedrze Oliwskiej, dyrektor Międzynarodowego Letniego Festiwalu Muzyki Organowej w Tucholi, pomysłodawca oraz dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego – Sieradzka Jesień Organowa, prezes Fundacji Centrum Rozwoju Sztuki oraz dyrektor artystyczny Festiwalu "Niepodległa Wielu Wymiarów".

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej rozpoczęło swoją działalność 1 września 1968 r. Instytucja powstała w dużej mierze z inicjatywy środowiska związanego ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim. W pierwszych latach działalności muzeum koncentrowało się na gromadzeniu, porządkowaniu, katalogowaniu oraz konserwowaniu zbiorów. Zorganizowano wówczas kilka wystaw i przygotowano pierwsze publikacje. Po 27 latach, w 1995 r. muzeum zostało przeniesione do Pałacu Przebendowskich i Keyserlingków, gdzie funkcjonuje do dziś.

Głównymi zadaniami placówki jest gromadzenie, przechowywanie, konserwowanie, opracowywanie, udostępnianie i upowszechnianie dóbr z zakresu piśmiennictwa i muzyki kaszubsko-pomorskiej oraz dóbr kultury dotyczących historii Miasta Wejherowa, Powiatu Wejherowskiego i Pomorza. W ramach działalności merytorycznej Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie funkcjonuje 6 działów: Rękopisów i Starodruków, Literatury i Prasy, Muzyki, Sztuki i Pamiątek po Pisarzach, Fotografii i Dokumentów Życia Społecznego oraz Oświatowo-Audiowizualny.

Muzeum aktywnie współpracuje z lokalnymi władzami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, naukowymi i instytucjami kultury Pomorza, w tym m.in. ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim, Instytutem Kaszubskim, Akademią Pomorską w Słupsku, Uniwersytetem Gdańskim oraz Politechniką Gdańską. Głównym organizatorem MPiMKP jest Powiat Wejherowski przy współudziale Samorządu Województwa Pomorskiego.

Ministerstwo kultury podkreśliło, że wejherowskie muzeum przez dziesiątki lat swojej działalności zorganizowało "setki wystaw, wiele koncertów, sympozjów, seminariów i spotkań czytelniczych oraz wydało kilkadziesiąt publikacji naukowych". Dodano, że "tradycyjne działania muzealnicze uzupełniają bogate katalogi on-line oraz digitalizacja zbiorów, które są dostępne na stronach Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej". (PAP)

autor: Katarzyna Krzykowska

ksi/ mhr/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL