Kultura i sztuka po 1989 roku

26.03.2019

Nagrody Polskiego Ośrodka Międzynarodowego Instytutu Teatralnego (ITI)

Okładka książki Jadwigi Rożek-Sieraczyńskiej, laureatki Nagrody Polskiego Ośrodka Międzynarodowego Instytutu Teatralnego w kategorii „Teatralna Książka Roku”. Źródło: www.muzeumslaskie.pl Okładka książki Jadwigi Rożek-Sieraczyńskiej, laureatki Nagrody Polskiego Ośrodka Międzynarodowego Instytutu Teatralnego w kategorii „Teatralna Książka Roku”. Źródło: www.muzeumslaskie.pl

Laureatem Nagrody Polskiego Ośrodka ITI im. Witkiewicza „za zasługi w popularyzowaniu polskiej kultury teatralnej na świecie” został tłumacz Koichi Kuyama. Laur za „Teatralną Książkę Roku” przyznano Jadwidze Rożek-Sieraczyńskiej za tom „Krystyna Zachwatowicz-Wajda. Scenografie teatralne”.

Jak co roku, z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru, który przypada 27 marca, Polski Ośrodek Międzynarodowego Instytutu Teatralnego (ITI) przyznaje swoje nagrody.

"W tym roku laureatem Nagrody im. Stanisława I. Witkiewicza przeznaczonej dla cudzoziemca za zasługi w popularyzowaniu polskiej kultury teatralnej na świecie, decyzją jury w składzie Lech Sokół (przewodniczący), Agnieszka Koecher-Hensel, Barbara Osterloff, Dariusz Kosiński, Konrad Szczebiot, został Koichi Kuyama z Japonii" - poinformował we wtorek PAP Polski Ośrodek ITI.

Sekcja Krytyków za "Teatralną Książkę Roku 2018" uznała pracę Jadwigi Rożek-Sieraczyńskiej pt. "Krystyna Zachwatowicz-Wajda. Scenografie teatralne" wydaną przez Muzeum Śląskie w Katowicach.

Koichi Kuyama (ur. w 1958 w Saitama w Japonii) po ukończeniu studiów w Instytucie Filologii Rosyjskiej na Tokijskim Uniwersytecie Studiów Międzynarodowych (TUFS) i na Uniwersytecie Waseda w latach 1987-1995 pracował jako wykładowca w Katedrze Orientalistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prowadził tam zajęcia z języka japońskiego i literatury japońskiej, a także z translatoryki. W 1990 r. otrzymał stopień doktora nauk humanistycznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W czasie dziesięcioletniego pobytu w Polsce osiągnął bardzo wysoki poziom znajomości języka polskiego.

Od powrotu do Japonii w 1996 r. na różnych uczelniach japońskich prowadzi zajęcia z języka polskiego i historii kultury polskiej, m.in. w Tokijskim Uniwersytecie Studiów Międzynarodowych (TUFS), Uniwersytecie Soka w Tokio, Uniwersytecie Hitotsubashi (w latach 1997-1998), Uniwersytecie Tokijskim (1998-2013). Od 2012 r. jest też ekspertem do spraw teatru i filmu w Instytucie Polskim (działającym przy Ambasadzie RP) w Tokio.

Dr Koichi Kuyama jest wybitnym znawcą polskiej literatury romantycznej. Opublikował ponad 40 artykułów naukowych z zakresu filologii słowiańskiej, literatury porównawczej, filmoznawstwa i teatrologii, m.in.: "Pomnik Adama Mickiewicza w Japonii", "Endo Shusaku a sprawa polska", "Romantyzm polski u schyłku XX wieku – wokół ekranizacji utworów Mickiewicza", "+Katyń+ – powieść i film", "Konteksty recepcyjne +Quo vadis+ w Japonii", "Nagisa Oshima o Andrzeju Wajdzie".

"Na tle bogatego dorobku translatologicznego dr. Koichiego szczególną uwagę zwracają: +Sonety krymskie+ i +Konrad Wallenrod+ Adama Mickiewicza, +Fiasko+, +Maska+ i +Terminus+ Stanisława Lema, +Czarne kwiaty+ Cypriana Kamila Norwida, +Nasza klasa. Historia w XVI lekcjach+ Tadeusza Słobodzianka" - czytamy w nocie przesłanej przez Polski Ośrodek ITI.

Laureat na swoim koncie ma także tłumaczenie na język japoński list dialogowych ponad 40 polskich filmów, m.in.: "Popiół i diament", "Pan Tadeusz", "Zemsta", "Katyń", "Tatarak", "Wałęsa. Człowiek z nadziei", "Powidoki", "Pręgi", "Dług", "Plac Zbawiciela" i "Rewers". Zajmuje się opracowywaniem napisów japońskich do polskojęzycznych przedstawień teatralnych, jak np. do "Traktatu o manekinach" w reż. Piotra Tomaszuka z Teatru Wierszalin (2013), "Utworu o Matce i Ojczyźnie" w reż. Jana Klaty z Teatru Polskiego we Wrocławiu (2013), "Wycinki" w reż. Krystiana Lupy (2016).

W 2017 r. otrzymał Odznakę Honorową Bene Merito przyznawaną przez ministra spraw zagranicznych "za działalność wzmacniającą pozycję Polski na arenie międzynarodowej". (Nota opracowana na podstawie rekomendacji prof. Estery Żeromskiej z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu - PAP).

Nagroda im. S. I. Witkiewicza to corocznie przyznawane odznaczenie dla cudzoziemca za zasługi w promowaniu polskiego teatru na świecie. Po raz pierwszy tę nagrodę Zarząd Polskiego Ośrodka ITI przyznał w 1983 r. Kandydatów zgłaszają wybitne osobistości polskiej kultury, a laureata wyłania specjalna komisja, w której skład wchodzą przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytutu Teatralnego im. Z. Raszewskiego, a także przedstawiciele Zarządu PO ITI.

Laureat otrzymuje dzieło sztuki polskiego artysty, fundowany jest mu także pobyt w Polsce, a wizyta często bywa połączona z uczestnictwem w trwającym w trakcie pobytu gościa znaczącym festiwalem teatralnym – w ostatnich latach były to Międzynarodowy Festiwal Dialog we Wrocławiu, Międzynarodowy Festiwal Kontakt w Toruniu, Międzynarodowy Festiwal Boska Komedia w Krakowie. (PAP)

autor: Grzegorz Janikowski

gj/aszw/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL