Inne

04.04.2013 aktualizacja 19.07.2016

Senat objął honorowym patronatem Wielki Słownik Języka Polskiego

Senat przyjął w środę jednogłośnie uchwałę o objęciu honorowym patronatem tworzonego od 2006 roku Wielkiego Słownika Języka Polskiego PAN. Już teraz w internecie dostępne jest 15 tys. haseł tego słownika.

"Słownik ten jest dziełem o wyjątkowym znaczeniu dla utrzymania tożsamości narodowej i kulturowej, dla kształcenia językowego młodych pokoleń, dla podtrzymania statusu języka polskiego jako narodowego w dobie dominacji angielszczyzny oraz dla zachowania więzi z krajem Polaków mieszkających poza jego granicami" - napisano w uchwale.

Nad "Wielkim Słownikiem Języka Polskiego PAN" pracuje zespół językoznawców z różnych ośrodków naukowych m.in. z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutu Języka Polskiego PAN, który jest koordynatorem projektu. Prace nad słownikiem rozpoczęły się w 2006 roku.

Najważniejszym założeniem autorów było to, że planowany słownik będzie miał postać wyłącznie elektroniczną i będzie udostępniany bezpłatnie w internecie. Obejmie słownictwo polskie poświadczone w tekstach od roku 1945, przy czym w pierwszej kolejności opracowany zostanie podstawowy zasób leksemów polszczyzny, a później zbiór haseł będzie podlegał dalszej rozbudowie.

Obecnie w internecie dostępna już jest część nowego słownika - około 15 tys. najczęściej używanych wyrazów współczesnej polszczyzny, przysłowia i częste związku frazeologiczne. Słownik Doroszewskiego liczył 125 tys. haseł, a nowy słownik ma docelowo liczyć ich kilkaset tysięcy. Według redaktora naczelnego słownika prof. Piotra Żmigrodzkiego, że prace nad "Wielkim Słownikiem Języka Polskiego PAN" powinny się zakończyć za 10 lat, w ciągu najbliższych pięciu lat słownik powinien liczyć 50 tys. haseł. Ponieważ ze słownika korzystają także obcokrajowcy, osoby uczące się języka polskiego i te, które nie mają na co dzień kontaktu z językiem polskim, wymowę każdego hasła ilustrować będą pliki dźwiękowe. W ciągu ostatniego roku witrynę słownika odwiedziło ponad 75 tys. osób z 86 krajów. Każde hasło obejmuje definicję znaczenia, przykłady użycia, pełną odmianę gramatyczną oraz opis idiomów związanych z danym hasłem.

"Senat RP, uznając ogólnonarodowy i fundamentalny charakter +Wielkiego Słownika Języka Polskiego PAN+, nowatorski sposób jego opracowania i rozpowszechniania, dostosowany do potrzeb i oczekiwań społeczeństwa informacyjnego XXI wieku, doceniając rolę +Słownika+ w dokumentowaniu polszczyzny XX i XXI wieku oraz w edukacji językowej osób mówiących po polsku, mając przekonanie, że +Słownik+ dobrze służy obecnym i dobrze będzie służył następnym pokoleniom Polaków, postanawia objąć +Wielki Słownik Języka Polskiego PAN+ honorowym patronatem" - głosi tekst uchwały przyjętej we wtorek jednogłośnie przez senatorów z Komisji Kultury i Środków Przekazu. (PAP)

agy/ ls/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL