Kultura i sztuka po 1989 roku

29.04.2016 aktualizacja 19.07.2016

Świętokrzyskie: Zgoda sejmiku na przejęcie muzeum w Wiślicy

Radni świętokrzyskiego sejmiku jednogłośnie przyjęli projekt uchwały ws. wyrażenia zgody na przejęcie przez samorząd województwa Muzeum Regionalnego w Wiślicy od tamtejszej gminy. Kolejnym etapem będzie przekształcenie instytucji w filię Muzeum Narodowego w Kielcach.

Starania o przejęcie przez samorząd województwa Muzeum Regionalnego w Wiślicy trwały od listopada 2013 roku. Jak podkreślają władze regionu jest to niezbędne by w kolejnym etapie stworzyć tam oddział Muzeum Narodowego w Kielcach. Chodzi o ratowanie cennych i bardzo starych zabytków pochodzących z czasów funkcjonowania Państwa Wiślan oraz wczesnych Piastów.

Pod opieką placówki znajdują się obecnie średniowieczne podziemia pod bazyliką ze słynną Płytą Orantów (ok. 1175-1177), Dom Długosza oraz pawilon archeologiczny, w którym można obejrzeć m.in. pozostałości romańskiego kościoła oraz misy chrzcielnej datowanej na IX wiek, a więc na wiek przed chrztem Mieszka I (966 r.)

„Rozpoczyna się właśnie nowy, lepszy czas dla Wiślicy. Muzeum jest pewnym narzędziem. Najważniejszym elementem jest znajdujące się tam dziedzictwo, które musi być w pełni zaprezentowane i organizacyjnie i infrastrukturalnie. To jedno z najważniejszych miejsc w historii Polski, które potrzebuje narodowego wsparcia i finansowego i systemowego” – powiedział dyrektor departamentu odpowiedzialnego m.in. za kulturę i turystykę w Urzędzie Marszałkowskim Jacek Kowalczyk.

„Rozpoczyna się właśnie nowy, lepszy czas dla Wiślicy. Muzeum jest pewnym narzędziem. Najważniejszym elementem jest znajdujące się tam dziedzictwo, które musi być w pełni zaprezentowane i organizacyjnie i infrastrukturalnie. To jedno z najważniejszych miejsc w historii Polski, które potrzebuje narodowego wsparcia i finansowego i systemowego” – powiedział dyrektor departamentu odpowiedzialnego m.in. za kulturę i turystykę w Urzędzie Marszałkowskim Jacek Kowalczyk.

Zapowiedział, że w ciągu kilku tygodni od przejęcia muzeum przez samorząd, nastąpi kolejne przekształcenie placówki w instytucję narodową współprowadzoną przez samorząd oraz MKiDN. „Okres buforowy potrwa około miesiąca, dwóch. To obligatoryjna kolejność, innej drogi nie ma” – wyjaśnił Kowalczyk.

Wiele wskazuje, że dalsze etapy przekształcenia placówki są już formalnością. Na początku kwietnia, przebywający z wizytą w regionie, w tym także w Wiślicy wicepremier i minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński wyraził gotowość do współprowadzenia przez resort instytucji wspólnie z samorządem województwa. To oznacza, że powstanie wiślickiej filii Muzeum Narodowego to kwestia czasu.

Lokalni politycy, w tym poseł PiS Krzysztof Lipiec zwracali kilka razy uwagę, że czas gra tutaj istotną rolę. Placówka w nowej formule ma bowiem szansę na uzyskanie dotacji pozwalającej na zabezpieczenie i lepsze wyeksponowanie cennych zabytków.

Do tej pory Muzeum Regionalne było instytucją prowadzoną przez gminę Wiślica. Przez lata narosło tam wiele potrzeb inwestycyjnych.

Wiślica należy do najstarszych miejscowości w Polsce. Odkryto tam ślady osadnictwa z drugiej połowy IX w. Prawa miejskie otrzymała w drugiej połowie XIII w., a straciła po powstaniu styczniowym. Jedną z najznamienitszych postaci związanych z miejscowością był Jan Długosz; zachował się piętnastowieczny Dom Długosza i dzwonnica ufundowana przez kronikarza.

Jednym z najcenniejszych zabytków miejscowości jest gotycka bazylika mniejsza pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, z XIV wieku, z datowaną na XIII w. rzeźbą Madonny Łokietkowej. W podziemiach świątyni, którymi opiekuje się Muzeum Regionalne, znajdują się pozostałości dwóch kościołów romańskich z XII i XIII w. oraz wspomniana płyta orantów (znana też jako posadzka wiślicka). Innym ważnym miejscem jest pawilon archeologiczny z fundamentami kościoła i misy chrzcielnej z czasów Państwa Wiślan.

Muzeum Narodowe w Kielcach jest prowadzone wspólnie przez samorząd wojewódzki oraz resort kultury. Obecnie oprócz siedziby w dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich obejmuje także oddziały: Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego, Muzeum Dialogu Kultur, Ekspozycję Muzealną przy ulicy Orlej w Kielcach oraz Pałacyk Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku (pow. kielecki). (PAP)

mjk/ pz/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL