Ochrona dziedzictwa
kultury polskiej za granicą

25.08.2016 aktualizacja 02.12.2016

Nieśwież - kościół Bożego Ciała

Kościół Bożego Ciała w Nieświeżu. Fot. MKiDN Kościół Bożego Ciała w Nieświeżu. Fot. MKiDN

Barokową architekturę wprowadzały w Rzeczpospolitej zakony związane z odnową potrydencką. Szczególnie ważna była działalność architektów-zakonników z Włoch. Jezuita Giovanni Maria Bernardoni, architekt i budowniczy, działający w Polsce w latach 1583-1605 na zaproszenie i zlecenie polskiego prowincjała jezuitów, pracował również dla indywidualnych zleceniodawców – wśród nich dla Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła „Sierotki”.

Magnat ten ufundował kościół Bożego Ciała i kolegium jezuickie w Nieświeżu, jeden z pierwszych barokowych i jezuickich kościołów na ziemiach dawnej Rzeczpospolitej, wzniesiony w latach 1587–1593 na wzór rzymskiej świątyni Il Gesù.
 
Kościół został zaprojektowany na rzucie krzyża łacińskiego, jako trójnawowy z emporami nad nawami bocznymi (obecnie nieistniejącymi), z półokrągłą absydą i kopułą na skrzyżowaniu transeptu z nawą główną, w części podpiwniczony. Fasada wyraźnie inspirowana była rozwiązaniami rzymskimi. Na terenie przykościelnym założono cmentarz i wybudowano w dwóch przeciwległych narożnikach dzwonnicę oraz prostokątną kaplicę. Założenie kościelne zyskało również ogrodzenie. Pod kościołem znajduje się sklepiona krypta, w której pochowano ponad 100 osób z rodu Radziwiłłów.

Jesienią 2006 r., pod kierunkiem dr. Ryszarda Jurkiewicza, przeprowadzono osuszenie i hydroizolację fundamentów oraz krypt w świątyni Bożego Ciała. Środki finansowe zapewnione zostały w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na wniosek Fundacji Zbiorów Imienia Ciechanowieckich.

Dorota Janiszewska-Jakubiak (MKiDN)

abe/mjs

Nieśwież

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL