Ochrona dziedzictwa
kultury polskiej za granicą

25.08.2016 aktualizacja 05.12.2016

Dourges - ołtarz Jana Szczepkowskiego-kapliczka Bożego Narodzenia

Ołtarz Jana Szczepkowskiego w Dourges po konserwacji. Fot. Andrzej Kazberu Ołtarz Jana Szczepkowskiego w Dourges po konserwacji. Fot. Andrzej Kazberu

Drewniany ołtarz Jana Szczepkowskiego to spektakularne osiągnięcie polskiej sztuki okresu międzywojennego, nowatorskie ze względu na geometryczne formy nawiązujące do ludowej sztuki góralskiej. W 1925 r. dzieło to zdobyło Grand Prix na Światowej Wystawie Sztuki Dekoracyjnej w Paryżu i zostało zakupione przez rząd francuski. Autora odznaczono orderem Legii Honorowej.

W 1927 r. ołtarz przekazano, za pośrednictwem Kompanii Górniczej, do świeżo wybudowanego dla polskiej kolonii kościoła parafialnego pw. św. Stanisława w Dourges. W miarę upływu lat, ten piękny snycerski ołtarz, niewłaściwie przechowywany, zaatakowany przez drewnojady i kilkakrotnie odnawiany wbrew zasadom sztuki konserwatorskiej, ulegał stopniowej degradacji.

Pierwotny blask przywrócili obiektowi polscy konserwatorzy pod kierunkiem Andrzeja Kazberuka z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Konserwacja ołtarza, zakończona w 2009 r., została sfinansowana z funduszy Programu MKiDN „Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą” na wniosek Towarzystwa Opieki nad Zabytkami. Po kilku latach polscy konserwatorzy powrócili do Dourges podejmując się prac restauratorskich drewnianych elementów wyposażenia. Projekt realizowany w latach 2015-2016 ponownie dofinansował polski resort kultury.

Źródło: MKiDN

abe/mjs

Jan Szczepkowski "Kapliczka Bożego Narodzenia"

Zakończenie prac konserwatorskich ołtarza Jana Szczepkowskiego w Dourges we Francji

„Wielki skarb” uratowany!

Dourges

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL