Ochrona dziedzictwa
kultury polskiej za granicą

26.08.2016 aktualizacja 24.11.2016

Zatrocze (Užutrakis) - zespół pałacowo-parkowy Tyszkiewiczów

Zespół pałacowo-parkowy Tyszkiewiczów w Zatroczu (Užutrakis). Fot. D. Janiszewska-Jakubiak Zespół pałacowo-parkowy Tyszkiewiczów w Zatroczu (Užutrakis). Fot. D. Janiszewska-Jakubiak

Renowacja pałacu Tyszkiewiczów była wspólnym projektem polsko-litewskim. Środki na prace remontowe i konserwatorskie pochodziły z Polski, Litwy i funduszy unijnych.

W rewitalizacji „Białego Pałacu” uczestniczył Trocki  Historyczny Park Narodowy, Muzeum Pałac w Wilanowie oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa. Polscy konserwatorzy pracowali przy odtworzeniu sal na parterze, a polskie muzea, m.in. muzea pałaców w Wilanowie i  Łańcucie, Narodowe w Warszawie i Krakowie, Podlaskie w Białymstoku, a także Fundacja Muzeum Wojciecha Weissa, swoimi depozytami wyposażyły pałacowe wnętrza.

Pałac w Zatroczu powstał na przełomie XIX i XX wieku. Zaprojektował go  polski architekt Józef Huss. Park jest dziełem francuskiego architekta krajobrazu  Édouarda Françoisa André.

http://www.seniejitrakai.lt/u-utrakis-manor-estate

Źródło: MKiDN

Zespół pałacowo-parkowy Tyszkiewiczów w Zatroczu (Užutrakis)

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL