Ochrona dziedzictwa
kultury polskiej za granicą

11.06.2017

Digitalizacja kolekcji archiwalnej „Adiutantura Generalna Naczelnego Wodza”

Marszałek Józef Piłsudski. Źródło: NAC Marszałek Józef Piłsudski. Źródło: NAC

W nowojorskim Instytucie Józefa Piłsudskiego w Ameryce zakończono wieloletni projekt digitalizacji kolekcji archiwalnej „Adiutantura Generalna Naczelnego Wodza”. Dzięki zaangażowaniu archiwistów i wolontariuszy oraz finansowemu wsparciu m.in. Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego udało się zeskanować około 40 tysięcy stron dokumentów z Kancelarii Naczelnika Państwa i Naczelnego Wodza.

Zeskanowane i opisane dokumenty z lat 1918-1922 zamieszczono na stronie internetowej www.pilsudski.org. Wśród 40 tysięcy skanów stron są również mapy oraz szkice sytuacyjne z okresu walk o kształt terytorialny Polski Odrodzonej.

Digitalizacja archiwaliów z pewnością ułatwia dostęp zainteresowanym naukowcom, a tym samym przyczyni się do rozwoju badań nad początkami II Rzeczypospolitej i historii Europy w tamtym czasie.

Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce, założony przez polskich emigrantów w 1943 r. w Nowym Jorku, jest instytucją naukową prowadzącą badania nad dwudziestowieczną historią Polski i Europy Środkowo-Wschodniej. Instytut zgromadził bogaty, jeden z największych poza krajem zasób materiałów archiwalnych dotyczących historii Polski w latach 1918-1939.

Digitalizacja kolekcji trwała cztery lata. Oprócz MKiDN projekt otrzymał wsparcie Senatu RP, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku, Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych i Instytutu Pamięci Narodowej.

Zdigitalizowana kolekcja „Adiutantura Generalna Naczelnego Wodza” dostępna jest pod adresem: http://archiwa.pilsudski.org/inwentarz.php?nonav=0&nrar=701&nrzesp=2

oprac. Tomasz Urbankowski

abe/mjs

Nowy Jork - Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL