Wojna polsko-bolszewicka

08.08.2010 aktualizacja 31.07.2016

Siergiej Kamieniew (1881-1936)

Urodził się w Kijowie 4 kwietnia 1881 r. w rodzinie carskiego starszego inżyniera wojskowego.

Otrzymał solidne wykształcenie wojskowe. W 1900 r. ukończył Aleksandrowską Szkołę Oficerską, a siedem lat później Mikołajewską Akademię Sztabu Generalnego.

Podczas I wojny światowej pełnił m.in. funkcję szefa oddziału operacyjnego 1 Armii.

Po wybuchu rewolucji Kamieniew przyłączył się do bolszewików. Jak pisze Evan Mavdsley w książce pt. „Wojna domowa w Rosji 1917-1920” w karierze nie przeszkodziło mu „polityczne zacofanie”.

W 1918 r. wstąpił do Armii Czerwonej. Został dowódcą Frontu Południowego. Podczas wojny domowej odnosił spektakularne zwycięstwa. Pokonał antybolszewickie siły Komitetu Członków Zgromadzenia Ustawodawczego w guberni samarskie i zatrzymał armię Tymczasowego Rządu Rosyjskiego adm. Aleksandra Kołczaka.

W rok później objął stanowisko naczelnego dowódcy Armii Czerwonej. Pełnił tę funkcję do 1924 r., dowodząc wojskami sowieckimi m.in. w czasie wojny polsko-bolszewickiej 1920 r. Podlegał bezpośrednio komisarzowi wojny i rewolucji Lwu Trockiemu.

Członek Rewolucyjnej Rady Wojennej, a następnie zastępca jej szefa – w latach 1924-1934.

Od 1927 r. również zastępca komisarza obrony. Ostatni szczebel w jego karierze wojskowej, to stanowisko szefa Zarządu Obrony Przeciwlotniczej Armii Czerwonej (do 1934 r.). Zasiadał w Ogólnorosyjskim Centralnym Komitecie Wykonawczym Rad.

Zmarł 25 1936 r. sierpnia w Moskwie.  (PAP)

Fot. Wikipedia

 

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL