Polska po 1989 roku

09.07.2018 aktualizacja 10.07.2018

„Misja medyczna” - projekt wsparcia medycznego dla środowisk polonijnych

Pomoc osobom polskiego pochodzenia mieszkającym poza granicami Polski w refundacji części kosztów zakupu leków i materiałów medycznych oraz części kosztów leczenia i rehabilitacji - to główny cel projektu „Misja medyczna” realizowanego przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”.

Program "Misja medyczna" realizowany jest w zakresie dwóch projektów współfinansowanych ze środków Senatu RP. W poniedziałek w Warszawie przedstawiciele Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" zaprezentowali szczegóły projektu.

Koordynator projektu Marek Guzowski wskazał, że pomoc jest kierowana przede wszystkim do osób polskiego pochodzenia mieszkających na Ukrainie, Białorusi, Litwie i Mołdawii.

"Zapewnienie Polakom i Polonii opieki w tym zakresie przekłada się niewątpliwie na wzmocnienie więzi z krajem ojczystym, wzrost identyfikacji z Polską, zachowanie polskiej tożsamości, a także wzmocnienie ich pozycji w kraju zamieszkania" - ocenia stowarzyszenie. Dodaje, że nierzadko osoby potrzebujące są zasłużonymi działaczami polonijnymi lub kombatantami Wojska Polskiego.

Pomoc jest udzielana poprzez dofinansowanie zakupu materiałów medycznych i lekarstw, dofinansowanie kosztów leczenia i rehabilitacji, medyczne staże zawodowe oraz konsultacje wysokiej klasy specjalistów w szczególnie ciężkich przypadkach. Ponadto stowarzyszenie wspiera finansowo hospicjum im. bł. ks. Michała Sopoćki w Wilnie.

Przewodniczący Rady Programowej prof. dr hab. n. med. Mariusz Frączek podkreślił, że program "nie jest po to, żeby zastąpić jakąkolwiek służbę zdrowia czy ochronę zdrowia w poszczególnych krajach". Poinformował, że wnioski o pomoc są weryfikowane przez Radę Programową, która ocenia m.in. czy możliwe jest udzielenie choremu pomocy w ramach programu.

Osoby potrzebujące pomocy mogą pobrać wniosek ze strony projektu - http://wspolnotapolska.org.pl/misjamedyczna/. Zamieszczono tam także regulamin i zasady udzielania pomocy.(PAP)

autor: Olga Zakolska

edytor: Paweł Krajewski

ozk/ krap/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL