Średniowiecze

06.07.2019

Mniejszość litewska obchodzi Dzień Koronacji Króla Mendoga

Pomnik króla Mendoga w Wilnie. Fot. PAP/J. Undro Pomnik króla Mendoga w Wilnie. Fot. PAP/J. Undro

Litwini mieszkający w Polsce, głównie na Sejneńszczyźnie, obchodzą w sobotę w Sejnach (Podlaskie) Święto Koronacji Króla Mendoga, pierwszego króla litewskiego, uznawanego przez Litwinów za twórcę państwa litewskiego.

Król Mendog żył w latach 1203-1263 i to jego uważa się za założyciela Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Mendog był władcą Litwy, który scentralizował rozproszone księstewka i zapoczątkował chrześcijaństwo na Litwie. Według litewskich historyków do koronacji Mendoga doszło 6 lipca 1253 r. w Wilnie. Litwini od wielu lat obchodzą w swoim kraju 6 lipca jako święto państwowości Litwy. To na Litwie dzień wolny od pracy.

Na pograniczu polsko-litewskim, w Sejnach, święto rozpocznie się po południu jarmarkiem litewskiego rzemiosła artystycznego. Potem w Domu Litewskim odbędzie się koncert, w którym wystąpią zespoły i kapele ludowe z Sejn. O godz. 20 wszyscy udadzą się pod pomnik biskupa Antanasa Baranauskasa, by odśpiewać hymn narodowy Litwy. Pomnik biskupa od 20 lat stoi w Sejnach przy bazylice.

Litwini to jedna z najmniejszych grup narodowych w Polsce. Według ostatniego spisu powszechnego mniejszość litewska w Polsce liczy 5,8 tys. osób. Największe jej skupiska są na Sejneńszczyźnie.

Do XIII w. tereny Litwy zamieszkiwały liczne plemiona, które nie tworzyły zwartego organizmu państwowego. W obliczu zagrożenia ze strony zakonów kawalerów mieczowych i zakonu krzyżackiego Mendogowi udało się zjednoczyć ziemie litewskie i skupić władzę w jednym ręku. Król Mendog był księciem Litwy w latach 1236 - 1253, potem królem w latach 1253 - 1263. Mendog zginął w 1263 r. w wyniku spisku książąt pod przywództwem Downuta z Nalszczan i Trenioty, którzy nienawidzili Mendoga za jego twarde i krwawe rządy. Po jego śmierci Litwa znalazła się w stanie rozpadu. (PAP)

autor: Jacek Buraczewski

bur/ wj/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL