Inne

29.09.2013 aktualizacja 18.07.2016

Na zamku w Bobolicach podpisano monarchistyczne trójprzymierze

Zamek w Bobolicach. Fot. PAP/A. Grygiel Zamek w Bobolicach. Fot. PAP/A. Grygiel

Traktat o porozumieniu i wzajemnej współpracy zawarli w sobotę monarchiści z Polski, Węgier i Chorwacji, którzy wzięli udział w Międzynarodowym Zjeździe Monarchistycznym na Zamku w Bobolicach k. Zawiercia (Śląskie).

Organizatorem Zjazdu jest liczący ponad 1,2 tys. członków (z kraju oraz wśród Polonii) Polski Ruch Monarchistyczny, który powstał w 1991 roku. Siedzibą organizacji są Katowice. Od początku istnienia Ruch zabiega o ustanowienie w Polsce "dziedzicznej monarchii konstytucyjnej". Jego przywódcą jest Leszek Wierzchowski, tytułowany jako "Wielki Książę, Regent Polski i Polskiego Ruchu Monarchistycznego".

Podpisany na zamku w Bobolicach traktat, zwany także monarchistycznym trójprzymierzem, ma – jak poinformowano – "charakter otwarty", co oznacza, że mogą do niego przystąpić na analogicznych zasadach ugrupowania monarchistyczne i zakony rycerskie z różnych krajów.

Jak poinformował Wierzchowski w niedzielę na zamku w Bobolicach, zawarty podczas zjazdu traktat "reguluje wzajemne współdziałanie na rzecz rozwoju ruchu monarchistycznego w Europie, a szczególnie na terenie Polski, Węgier i Chorwacji". "Strony deklarują wzajemną pomoc w tworzeniu dogodnych warunków do ewolucyjnego odrodzenia i rozwoju nowoczesnej monarchii w swoich krajach, służyć temu będzie wymiana doświadczeń i wzajemna współpraca" – powiedział.

Traktat podpisali również: "pretendent do tronu Królestwa Węgier" Janos Horkovics-Kovats oraz "Wielki Mistrz Zakonu Chorwackiej Korony Hrabia" Branimir Vuchetich, któremu wręczono na zamku w Bobolicach Złoty Krzyż im. Leszka Wielkiego Księcia Wierzchowskiego.

Na podstawie tego traktatu, jego strony postanawiają m.in. uznać tytuły szlacheckie i arystokratyczne, jak również odznaczenia już nadane oraz nadawane w przyszłości przez ugrupowania monarchistyczne, które podpisały ten traktat. "Strony traktatu wzajemnie zobowiązują się nie uznawać innych organizacji oraz ugrupowań o charakterze monarchistycznym w Polsce, na Węgrzech i w Chorwacji” – powiedział Wierzchowski, odczytując treść porozumienia.

Podpisany na zamku w Bobolicach traktat, zwany także monarchistycznym trójprzymierzem, ma – jak poinformowano – "charakter otwarty", co oznacza, że mogą do niego przystąpić na analogicznych zasadach ugrupowania monarchistyczne i zakony rycerskie z różnych krajów.

Wierzchowski powiedział PAP, że współpraca pomiędzy monarchistami z Węgier i Chorwacji coraz dynamicznej się rozwija, dlatego niezwykle ważne było przypieczętowanie tego trójprzymierza. "Współpraca musi być sformalizowana, bo działając razem jesteśmy silniejsi, uznajemy zaszczyty, tytuły, honory a także współdziałamy razem poprzez wymianę doświadczeń" – powiedział.

Współpraca Polskiego Ruchu Monarchistycznego z Węgrami trwa od 5 lat a z Chorwatami od roku.

W niedzielę na zamku w Bobolicach odbyła się również uroczystość przyznania tytułów i godności. W zjeździe uczestniczyło ok. 40 delegatów z Polski, Węgier i Chorwacji. (PAP)

ktp/ jra/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL