Europa i świat po 1989 roku

02.07.2019

Prezydent przedłużył do końca roku polskie misje wojskowe

Prezydent Andrzej Duda przedłużył do końca roku polskie misje wojskowe działające poza granicami kraju – poinformowało BBN. Chodzi o Polskie Kontyngenty Wojskowe: Łotwa, Rumunia, Afganistan, Irak, KFOR i Sophia.

Prezydent RP i Zwierzchnik Sił Zbrojnych RP Andrzej Duda podpisał sześć postanowień o przedłużeniu do 31 grudnia 2019 r. okresu użycia Polskich Kontyngentów Wojskowych (PKW) poza granicami państwa - podało BBN.

Jak poinformowano na stronach Biura, PKW Łotwa będzie dalej uczestniczyć we wzmocnionej Wysuniętej Obecności Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Republice Łotewskiej, Republice Litewskiej, Republice Estońskiej oraz Rzeczypospolitej Polskiej, "której celem jest demonstracja sił i środków obronnych, jak również solidarności, determinacji i zdolności państw sojuszniczych do działania poprzez natychmiastowe reagowanie na jakiekolwiek objawy agresji".

PKW Rumunia uczestniczy w dostosowanej Wysuniętej Obecności Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego na południowo-wschodnim obszarze Sojuszu Północnoatlantyckiego, "której celem jest wsparcie bezpieczeństwa regionu Morza Czarnego przez wzmocnienie systemu odstraszania i obrony oraz wzrost świadomości sytuacyjnej".

PKW Afganistan RSM działa w misji RESOLUTE SUPPORT Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Islamskiej Republice Afganistanu. Misja ta ma charakter doradczo-szkoleniowy, a jej głównym celem jest przygotowanie dowództw afgańskich sił obrony narodowej i bezpieczeństwa oraz instytucji podległych Ministerstwu Obrony Narodowej oraz Ministerstwu Spraw Wewnętrznych do samodzielnego i profesjonalnego kierowania oraz zarządzania w sposób umożliwiający efektywne zapewnienie bezpieczeństwa w Islamskiej Republice Afganistanu.

PKW KFOR będzie działał w sojuszniczej operacji Sił Międzynarodowych w Republice Kosowa i Republice Macedonii Północnej, "której celem jej nadzorowanie przestrzegania porozumienia pokojowego przez strony konfliktu w Republice Kosowa, pomoc w utrzymaniu bezpiecznego środowiska w regionie, jak również wsparcie w tworzeniu profesjonalnych, demokratycznych i wieloetnicznych struktur bezpieczeństwa w Republice Kosowa".

PKW Sophia bierze udział w operacji wojskowej Unii Europejskiej w południowym rejonie środkowej części Morza Śródziemnego (EUNAVFOR MED SOPHIA), "której celem jest zakłócenie modelu działalności sieci przemytu ludzi i handlu ludźmi przez podejmowanie systematycznych działań służących rozpoznawaniu, przejmowaniu i unieszkodliwianiu statków i zasobów wykorzystywanych przez przemytników i handlarzy. W tym celu operacja zapewnia również szkolenia libijskiej straży przybrzeżnej i marynarce wojennej".

PKW Irak będzie kontynuował uczestnictwo w wojskowej operacji INHERENT RESOLVE prowadzonej w ramach Globalnej Koalicji oraz uczestnictwo w Misji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Iraku. Do głównych zadań komponentu w operacji INHERENT RESOLVE będzie należeć doradztwo, szkolenie sztabów i pododdziałów specjalnych, a także zabezpieczenie transportu lotniczego. Do zadań komponentu w Misji NATO należeć będzie doradztwo i szkolenie kadr irackich, w tym szkolenie w zakresie remontów poradzieckiego sprzętu wojskowego oraz obrona i ochrona doradców i baz. (PAP)

autor: Krzysztof Kowalczyk

krz/ godl/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL