terminów opisujących tę zawartość. Przykładowo

Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL