Holokaust

23.04.2014 aktualizacja 24.08.2016

"Dlaczego Karski?" - warsztaty edukacyjne Muzeum Historii Polski

9 kwietnia br. Muzeum Historii Polski zorganizowało warsztaty dla nauczycieli, przygotowane w oparciu pakiet edukacyjny "Jan Karski i jego czasy".

Szkolenie miało na celu pokazanie możliwości, jakie daje przygotowany przez muzeum materiał edukacyjny.  W programie szkolenia znalazły się następujące zagadnienia:

- Dlaczego Karski? – prezentacja bohatera – wprowadzenie w tematykę szkolenia.

- Prezentacja pakietu edukacyjnego „Jan Karski i jego czasy”.

- Tworzenie scenariuszy lekcji związanych z postacią Jana Karskiego (warsztaty).

- Propozycje niestandardowych metod nauczania w oparciu o materiały źródłowe pakietu edukacyjnego (warsztaty).

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL