XIX wiek

06.02.2018

"Biedermeier" - wystawa w Muzeum Narodowym w Szczecinie

Wystawa czasowa „Biedermeier” w Muzeum Narodowym w Szczecinie. Fot. PAP/M. Bielecki Wystawa czasowa „Biedermeier” w Muzeum Narodowym w Szczecinie. Fot. PAP/M. Bielecki

Prawie 400 obrazów, mebli, bibelotów i zabawek z pierwszej połowy XIX w. będzie można oglądać od piątku w Muzeum Narodowym w Szczecinie na wystawie sztuki biedermeieru. Zwiedzający zobaczą także dzieła o pomorskim rodowodzie.

Przygotowana przez Muzeum Narodowe w Warszawie we współpracy z Muzeum Narodowym w Szczecinie wystawa to próba charakterystyki mieszczańskiej obyczajowości i kultury życia codziennego epoki ponapoleońskiej. Jej autorzy podkreślają, że ekspozycja prowokuje do namysłu nad narodową oraz społeczną tożsamością biedermeieru.

Wystawę tworzą m.in. obrazy, ryciny, meble, porcelana, ubiory, zabawki i bibeloty. Blisko 400 eksponatów obejmuje zarówno zabytki sztuki niemieckiej - obok berlińskich, monachijskich czy wiedeńskich - również te ze Śląska czy należącego wówczas do Królestwa Prus Pomorza, jak i przede wszystkim obiekty z terenów Królestwa Polskiego, Wielkiego Księstwa Poznańskiego, Galicji oraz Wileńszczyzny.

Wystawa składa się czterech części. Pierwsza - poświęcona artystom, rodzinie i społeczeństwu - prezentuje galerię bohaterów epoki, podkreślając rytm życia codziennego, prywatnych przyjemności, czy spotkań towarzyskich. Druga skupia się na dzieciach i ich nowej roli, jako istotnych uczestnikach i odbiorcach kultury. Kolejna odnosi się do tożsamości lokalnej i narodowej. Czwarta poświęcona jest sztuce biedermeieru, jako projektowi estetycznemu.

Ekspozycja była pokazywana już w Warszawie, w Szczecinie zwiedzający zobaczą ją w zmodyfikowanej wersji, pokazującej w większym stopniu dzieła o pomorskim rodowodzie.

Biedermeier, pierwotnie zabarwiony ironią i humorem niemiecki termin (bieder – poczciwy, zacny oraz Meier – popularne niemieckie nazwisko), będący synonimem naiwności, konserwatyzmu, staromodnego gustu, także zacofania i ciasnoty umysłowej, wszedł do słownika historii sztuki pod koniec XIX wieku jako nazwa stylu panującego w pierwszej połowie stulecia, przede wszystkim w sztukach użytkowych. Charakteryzuje się prostotą, kunsztem i solidnością wykonania, szlachetnością użytych materiałów, służącą wygodzie funkcjonalnością. Z czasem znaczenie słowa uległo poszerzeniu, stało się ono określeniem środkowoeuropejskiej szeroko rozumianej kultury mieszczańskiej – zjawisk obecnych nie tylko w sztukach użytkowych, ale także w malarstwie, rysunku, grafice, literaturze czy też muzyce. Dzisiaj biedermeier jest wieloznacznym pojęciem opisującym epokę pierwszej połowy XIX stulecia w Europie Środkowej, której umowne granice chronologiczne wyznaczają ważne europejskie wydarzenia historyczne: kongres wiedeński w 1815 roku oraz Wiosna Ludów w 1848 roku.

Zgromadzone w Szczecinie dzieła pochodzą ze zbiorów muzeów narodowych w Warszawie, Poznaniu, Gdańsku, Krakowie i Szczecinie, dwu polskich rezydencji królewskich – Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie oraz Zamku Królewskiego na Wawelu, Muzeum Zamkowego w Pszczynie, Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze, Muzeum Okręgowego w Koninie, a także z kilku kolekcji prywatnych oraz Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie.

Dopełnieniem przeglądu różnych form wzornictwa są wpisane w przestrzeń ekspozycji zaaranżowane wnętrza salonów biedermeierowskich.

Wszyscy chętni będą mogli oglądać eksponaty zgromadzone na wystawie w szczecińskim muzeum narodowym do 15 kwietnia br.

(PAP)

autor: Kacper Reszczyński

res/ agz/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL