II wojna światowa

27.09.2016

„Droga do Indii” - wystawa online Muzeum Historii Polski

Muzeum Historii Polski przygotowało już 12. wystawę internetową na platformie Google Cultural Institute. Ekspozycja pt. „Droga do Indii. Polskie osiedla w Balachadi i Valivade” przedstawia losy polskiej ludności cywilnej ewakuowanej w 1942 roku do Iranu ze Związku Sowieckiego wraz z Armią Andersa. Spośród ponad 40 tys. cywilów, ok. 6 tys. znalazło schronienie w Indiach.

Ekspozycja Muzeum Historii Polski "Droga do Indii. Polskie osiedla w Balachadi i Valivade” na platformie Google Cultural Institute

Wystawa opowiada historię powstania polskich osiedli w Balachadi i Valivade oraz pokazuje najważniejsze aspekty życia w ośrodkach – szkołę, harcerstwo, działalność kulturalną. Ekspozycja przybliża również temat relacji polsko-hinduskich. W czasie sześcioletniego pobytu w Indiach polscy uchodźcy mieli okazję do różnych kontaktów z hinduską społecznością: zarówno tych oficjalnych z lokalnymi władcami, wojskowymi czy urzędnikami, jak i codziennych spotkań z osobami pracującymi w osiedlach.

Pobyt polskich uchodźców w Indiach to opowieść o spotkaniu dwóch społeczności odmiennych pod względem kultury, języka, religii które zetknął los wskutek tragicznych wydarzeń II wojny światowej. To historia ludzkich relacji, umiejętności współżycia i porozumienia, dobroci, życzliwości, wrażliwości, uniwersalnych wartości – współczucia i gotowości gospodarzy do niesienia pomocy potrzebującym. Przykład polskich osiedli w Indiach to też wspaniała nauka o tożsamości – o niezwykłym przywiązaniu do polskiej tradycji, tym mocniejszym, im trudniejszy był kontakt z Ojczyzną, o woli przetrwania i układania sobie życia codziennego nawet w niesprzyjających okolicznościach, o wadze edukacji instytucjonalnej, ale i pozaszkolnej.

Na wystawie zaprezentowano zdjęcia dokumentujące codzienne życie w osiedlach oraz mapy i dokumenty, m.in. „Książeczkę uchodźcy” wydaną dla mieszkańców osiedli przez delegaturę Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej w Bombaju, fragment odręcznie przepisywanego podręcznika do historii, palemkę wielkanocną z pawim piórem, zrobioną przez chłopca z osiedla w Balachadi, czy wpisy hinduskich skautów do pamiętnika polskiej harcerki z okazji wspólnego świętowania niepodległości Indii.

Ekspozycja powstała na podstawie wystawy czasowej pt. „Droga do Indii. Polskie osiedla w Balachadi i Valivade 1942-1948” (wersja angielska: „Passage to India. The Wartime Odyssey of Polish Children and the Good Maharaja”), przygotowanej przez Muzeum Historii Polski we współpracy ze Stałym Przedstawicielstwem RP przy NZ w Nowym Jorku, która prezentowana była w siedzibie ONZ od 22 do 29 kwietnia 2016 r.

Scenariusz: Ewa Wójcicka

Konsultacje merytoryczne: prof. Janusz Wróbel

Współpraca: Wiesław Stypuła (osiedle Balachadi), Teresa Glazer, Danuta Pniewska (osiedle Valivade)

Wystawa dostępna jest na platformie internetowej Google Cultural Institute w polskiej i angielskiej wersji językowej.

Źródło: Muzeum Historii Polski

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL