Europa i świat po 1989 roku

01.04.2019

 „Polska pomoc humanitarna” - wystawa przy polskim kościele w Rzymie

„Polska pomoc humanitarna” - brzmi tytuł wystawy otwartej w poniedziałek w Rzymie w auli imienia św. Jana Pawła II przy polskim kościele przez minister do spraw pomocy humanitarnej Beatę Kempę. To pierwsza prezentacja tej wystawy za granicą.

Na ekspozycji przedstawione zostały niektóre działania humanitarne podjęte przy wsparciu polskiego rządu w latach 2017-2018.

Zwrócono uwagę na to, że od 2012 roku Polska nieprzerwanie niesie pomoc ludności dotkniętej wojną w Syrii i konfliktem w Iraku.

W związku z wystawą podano liczby dotyczące wysokości pomocy humanitarnej niesionej przez Polskę. Jest to specjalistyczna pomoc medyczna dla kobiet i dzieci, działania na rzecz poprawy warunków życia, zapewnienia dostępu do żywności, higieny, edukacji.

Projekty pomocowe są realizowane głównie poprzez przekazywanie wsparcia finansowego polskim organizacjom pozarządowym.

Strona polska podkreśliła, że działania koncentrują się na Bliskim Wschodzie i Afryce, a liczba osób potrzebujących stałej pomocy wciąż rośnie.

Jak wynika z przedstawionych danych, podczas gdy siedem lat temu pomocy humanitarnej potrzebowało na świecie około 62 milionów osób, w 2017 roku liczba ta wzrosła do 164 milionów. Jedna czwarta osób potrzebujących żyje w Syrii, Jemenie i Iraku.

"Polski rząd uważa, że niesienie pomocy uchodźcom na terenach ich pochodzenia jest najlepszym remedium na ogromny kryzys migracyjny" - dodano w nocie ambasady RP w Rzymie.

Poinformowano też, że w 2018 r. Polska wyasygnowała 135 mln złotych na pomoc humanitarną, z czego 58 mln złotych otrzymały organizacje pozarządowe. Kwota ta zawiera 37 mln złotych od Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Łączna kwota przyznana w zeszłym roku przez Polskę na wsparcie rozwoju, łącznie z pomocą humanitarną, to 2,8 mld złotych, czyli 660 mld euro.

Na planszach przypomniana została skala dramatu wojny w Syrii, gdzie od 2011 r. zginęło ponad 350 tys. ludzi, a straty wojenne szacuje się na 400 mld dolarów.

Wśród podjętych przez stronę polską działań wymienione zostały między innymi: pomoc w Ugandzie, w Jordanii dla syryjskich uchodźców, założenie dwóch przychodni w północnym Libanie, opieka medyczna w Syrii, pomoc dla uchodźców z Republiki Środkowoafrykańskiej i ludności tego kraju, wsparcie dla ludzi z terenów opanowanych przez Państwo Islamskie, a także dla mieszkańców Sudanu Południowego.

Otwierając wystawę, minister Kempa powiedziała, że pomoc niesiona jest "ofiarnie, w bardzo trudnych warunkach wojny, głodu, ubóstwa i klęsk żywiołowych". Podała przykład Syrii, gdzie 80 proc. ludności żyje w skrajnym ubóstwie. Opowiadała o zrealizowanym rządowym projekcie niesienia pomocy medycznej tysiącom mieszkańców Aleppo, a także o wsparciu dla prześladowanych jezydów. Przypomniała o pomocy dla ludności Ukrainy, w tym dla dzieci - sierot po ofiarach wojny.

Polska minister zauważyła, że wystawa została otwarta w przeddzień 14. rocznicy śmierci Jana Pawła II. "To nasz kolejny hołd dla naszego wielkiego Polaka" - podkreśliła.

Jak zaznaczyła minister, polskie przesłanie solidarności to przede wszystkim "świadectwo solidarności z drugim człowiekiem w potrzebie".

Minister ds. pomocy humanitarnej przypomniała ponadto, że kiedy przed laty Polacy byli w potrzebie, otrzymali pomoc. Teraz, dodała, sami niosą pomoc.

Podkreśliła, że choć władze Iraku ogłosiły, że Państwo Islamskie zostało pokonane, to sama niedawno przekonała się na północy kraju, że sytuacja tam jest nadal tragiczna.

Kempa mówiła również, że różne kościelne i świeckie organizacje niosą pomoc na świecie; razem i niezależnie od poglądów. Wymieniła między innymi Caritas, Pomoc Kościołowi w Potrzebie, Polską Akcję Humanitarną i Polską Misję Medyczną. Wyraziła wdzięczność misjonarzom i misjonarkom.

Jak zauważyła, gdy mówi się o kryzysie migracyjnym, to trzeba mówić o katastrofalnej sytuacji w Afryce, gdzie także strona polska niesie pomoc.

Również w poniedziałek minister Kempa spotkała się z prefektem watykańskiej Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka kardynałem Peterem Turksonem.

We wtorek, w 14. rocznicę śmierci świętego Jana Pawła II, Kempa weźmie udział w mszy przy jego grobie w bazylice watykańskiej.

Z Rzymu Sylwia Wysocka (PAP)

sw/ ulb/ mc/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL