Inne

25.01.2015 aktualizacja 19.07.2016

Warszawa: studenci architektury o rewitalizacji Pragi

Powstanie galerii i domów kultury, rozwój terenów zielonych jako miejsc wypoczynku i rekreacji, ograniczenie ruchu kołowego i rozbudowa ścieżek rowerowych to niektóre z propozycji rewitalizacji dzielnicy prezentowanych na wystawie w Muzeum Warszawskiej Pragi.

Eksponowane projekty przygotowali studenci z Politechniki Warszawskiej. Odnoszą się one do trzech rejonów Pragi: okolic ul. Stalowej, Dworca Wileńskiego i Bazaru Różyckiego.

Młodzi architekci dla pierwszego z tych rejonów proponują przekształcenie terenów poprzemysłowych i utworzenie zagłębia handlu jako pomysłu na zwiększenie miejsc pracy. Zwracają uwagę na atrakcyjność terenów zielonych i możliwość zagospodarowania ich dla sportu i wypoczynku. Postulują również ograniczenie ruchu samochodowego, rozwój połączeń pieszych i ścieżek rowerowych.

Dla rejonu Dworca Wileńskiego zaproponowano m.in. stworzenie tam lokalnego placu z możliwością organizacji imprez plenerowych poświęconych kulturze i sztuce, aranżację wewnętrznych podwórek na rzecz tamtejszych wspólnot, a także stworzenie na ul. Ząbkowskiej lokalnego "zagłębia kawiarnianego".

Wystawa "Studenci architektury o przyszłości Pragi" jest pokłosiem warsztatów rewitalizacyjnych zorganizowanych w ubiegłym roku przez Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich we współpracy m.in. z władzami m.st. Warszawy i Pragi Północ. Rozważano podczas nich problemy gospodarcze, przestrzenne i kulturowe Pragi.

Dla okolic Bazaru Różyckiego zaproponowano utworzenie kilku "stref" z myślą o różnych potrzebach mieszkańców. W części integracyjno-lokalnej zaplanowano zaaranżowanie m.in. domu kultury, biblioteki i kina letniego. Segment artystyczny miałby zawierać galerie sztuki, miejsce dla wystaw plenerowych, spotkań i warsztatów.

W "strefie zabawy" przewidziano sieć placów zabaw dla najmłodszych, rozwój terenów zielonych i powstanie m.in. parku linowego. Część sportowa zawierałaby siłownie na świeżym powietrzu, boiska, korty i ścieżki biegowe. Wreszcie "strefa zen" skierowana głównie do osób starszych oferowałaby im ścieżki spacerowe i do nordic walking, miejsca do wypoczynku, grania w bule czy szachy.

Wystawa "Studenci architektury o przyszłości Pragi" jest pokłosiem warsztatów rewitalizacyjnych zorganizowanych w ubiegłym roku przez Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich we współpracy m.in. z władzami m.st. Warszawy i Pragi Północ. Rozważano podczas nich problemy gospodarcze, przestrzenne i kulturowe Pragi.

Wzięło w nich udział pięć zespołów, które przygotowały opracowania zawierające propozycje zmian organizacyjnych i przestrzennych dzielnicy. Dotyczyły one pięciu segmentów: "Ekosystem Praga", "Otwarte Getto", "Praga z Metra", "Pragopunktura" i "Re-Praga".

Później Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej zorganizował semestralne ćwiczenia z projektowania planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego. Studenci przygotowując projekty starali się w nich uwzględnić zaproponowane podczas warsztatów zagadnienia w formie urbanistyczno-architektonicznej.

"Grupa 32 studentów została podzielona na pięć podgrup, z których każda otrzymała za materiał wyjściowy do pracy jeden z pięciu projektów warsztatowych. Każda z podgrup została podzielona na trzy zespoły autorskie. Wyniki ich pracy można obecnie oglądać na ekspozycji w Muzeum Warszawskiej Pragi" - opowiadał PAP kurator wystawy arch. Grzegorz Buczek.

Prezentowane projekty obejmują autorskie analizy i studia, rysunek planu miejscowego w skali 1:1000 oraz propozycje ustaleń planu miejscowego prezentujące główne założenia projektu i sposób wykorzystania planu przy rewitalizacji dzielnicy.

Wystawa jest dostępna dla zwiedzających do 1 marca. (PAP)

akn/ agz/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL