Kultura i sztuka po 1989 roku

16.05.2018

Wybitni artyści na wystawie "Cybis = malowanie" w Galerii DAP

Źródło: ZASP Źródło: ZASP

Ekspozycję dorobku żyjących laureatów nagrody im. Jana Cybisa w 45. rocznicę jej ustanowienia zorganizowano w warszawskiej Galerii Domu Artysty Plastyka. "To niezwykle demokratyczna nagroda przyznawana przez artystów – artystom" – powiedział PAP kurator Bogusław Deptuła.

Nagroda im. Jana Cybisa ma na celu uczczenie pamięci wybitnego malarza kolorysty. Twórczość artystyczna i działalność pedagogiczna Jana Cybisa wywarły znaczący wpływ na kształtowanie się polskiego środowiska artystycznego w powojennej Polsce. Cybis był również głównym inicjatorem reaktywowania ZPAP po II wojnie światowej.

"Jan Cybis był w naturalny sposób opiekunem tej nagrody i pozostaje nim nadal" – powiedział Deptuła. "Artystów, których prace znalazły się na wystawie, jednoczy tylko to, że wszyscy są laureatami nagrody im. Jana Cybisa, ale jednocześnie widać, jak bardzo różnorodne malarskie propozycje były tą nagrodą honorowane" - zaznaczył kurator.

Podkreślił, że spotkanie tych artystów na jednej wystawie daje wyjątkową możliwość i szansę obejrzenia z jednej strony klasycznych już dziś nazwisk, nestorów polskiego malarstwa, takich jak - Stefan Gierowski, Stanisław Fijałkowski, Zbigniew Makowski, Aleksandra Jachtoma, Jan Dobkowski, Jacek Waltoś, Jerzy Kałucki, Łukasz Korolkiewicz, Tomasz Ciecierski, poprzez średnie pokolenie: Leon Tarasewicz, Ryszard Grzyb, Jarosław Modzelewski, Paweł Susid, Koji Kamoji, jak i nowszych tendencji: Jadwiga Sawicka, Robert Maciejuk, Grzegorz Sztwiertnia.

Przełomowym momentem w historii nagrody było przyznanie jej nieżyjącemu już Ryszardowi Winiarskiemu, który z tradycją malarstwa kolorystycznego nie miał nic wspólnego, a mimo to został laureatem tej nagrody. Od tamtego czas nagroda ewoluuje w stronę nowoczesnego malarstwa.

"Można powiedzieć, że ta nagroda jest wyjątkowa, ponieważ decyduje o niej kapituła, którą stanowią jej laureaci. To pokazuje, że jest to niezwykle demokratyczna nagroda przyznawana przez artystów – artystom. Krytycy tym razem nie mają nic do gadania!" - zaznacza Deptuła.

Nagroda im. Jana Cybisa przyznawana jest od 1973 r. przez Związek Polskich Artystów Plastyków. Do 1981 r. przyznawana była corocznie. Tylko raz nie została przyznana – w 1982 r. W okresie stanu wojennego na skutek rozwiązania ZPAP, nagrodę przeniesiono do Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Zmienił się również jej charakter - stała się nagrodą honorową, a jej jury składało się wyłącznie z dotychczasowych laureatów. Formą wyróżnienia stała się wówczas wystawa w warszawskiej galerii SHS, komunikaty o nagrodzie publikował "Tygodnik Powszechny". Od 1989 r. Okręg Warszawski ZPAP stał się ponownie mocodawcą nagrody im. Jana Cybisa.

Patronat honorowy nad wystawą sprawują: wiceprezes Rady Ministrów, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, Narodowe Centrum Kultury, Akademia Sztuk Pięknych Warszawa.

Wystawa "Cybis = malowanie" będzie czynna w Galerii Domu Artysty Plastyka w Warszawie od 16 maja (wernisaż) do 14 czerwca.(PAP)

autor: Anna Bernat

edytor: Robert Swaczyński

abe/ rosa/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL