04.04.2012 aktualizacja 14.07.2016

Aliaksandr Łahviniec laureatem nagrody im. Lwa Sapiehy

Politolog, doradca Aleksandra Milinkiewicza odpowiedzialny za koordynację współpracy międzynarodowej, Aliaksandr Łahviniec został laureatem nagrody im. Lwa Spiehy. Wyróżnienie wręczono w środę w Pałacu Potockich w Warszawie.

Nagroda im. Lwa Sapiehy utworzona w 2006 roku ma na celu honorowanie zasług w kształtowaniu i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi oraz budowaniu jej niepodległego, demokratycznego oblicza, skierowanego ku Europie i uwzględniającego najlepsze tradycje historyczne Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Wyróżnienie zostało zainicjowane przez Kolegium Europy Wschodniej we Wrocławiu i Studium Europy Wschodniej UW, ufundowała je grupa polskich uniwersytetów: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza oraz Uniwersytet w Białymstoku. Zgodnie z zasadami nagrody, laureat będzie kolejno gościł na tych uniwersytetach i realizował badania naukowe lub prowadził wykłady na temat Białorusi.

"Nagroda ta da laureatowi szansę spotykania z polskim środowiskiem naukowym, a polskim uniwersytetom oferuje możliwość poznania młodych badaczy z Białorusi. Pierwotnie laureatem nagrody został wybrany Aleksandr Bialacki, jednak w związku z odbywanym przez niego wyrokiem więzienia, nagroda będzie mu wręczona w najbliższym możliwym terminie, kiedy - po odzyskaniu wolności - będzie mógł skorzystać ze stypendium" - mówił podczas uroczystości dyrektor Studium Europy Wschodniej i sekretarz kapituły nagrody Jan Malicki.

Nagroda im. Lwa Sapiehy utworzona w 2006 roku ma na celu honorowanie zasług w kształtowaniu i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi oraz budowaniu jej niepodległego, demokratycznego oblicza, skierowanego ku Europie i uwzględniającego najlepsze tradycje historyczne Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

W odczytanym zebranym liście prezydent Bronisław Komorowski przekazał gratulacje wyróżnionym i wyraził nadzieję, że pierwszy z laureatów "tak bardzo zasłużony dla sprawy obrony praw człowieka na Białorusi", jak najszybciej znajdzie się na wolności i będzie mógł odebrać nagrodę, która dzięki możliwości odbycia stypendiów na polskich uczelniach ma nie tylko symboliczny wymiar. "Dziś u progu XXI w. nasza część kontynentu staje się w coraz większym stopniu domeną aktywnych, wolnych i niepodległych obywateli (...) Nie ma wątpliwości, że nagroda im. Lwa Sapiehy wpisuje się w proces budowania społeczeństwa obywatelskiego w krajach Europy Środkowej i Wschodniej" - napisał prezydent.

Łahviniec dziękując za wyróżnienie zaznaczył, że jako Białorusin, który miał szansę studiować i wykładać na uniwersytetach europejskich, marzy o narodowym i kulturowym odrodzeniu Białorusi poprzez powrót, a "raczej włączenie" jej do europejskich struktur integracyjnych. "Białorusi jako samodzielnego, dynamicznego i kwitnącego państwa, które szanuje prawa i wolności swoich obywateli oraz buduje przyjazne relacje z sąsiadami (...) i którego główna droga do zjednoczonej Europy wiedzie przez Warszawę i Wilno" - podkreślił laureat nagrody.

Aliaksandr Łahviniec urodził się w 1972 roku. Studiował na Wydziale Stosunków Międzynarodowych na Białoruskim Uniwersytecie Państwowym oraz w Instytucie Nauk Politycznych i w Centrum Badań Niemieckich na Uniwersytecie Roberta Schumana w Strasburgu. Absolwent kursu specjalnego Akademii Dyplomatycznej w Warszawie. Od 13 lat wykładowca w Mińsku, Wilnie, Warszawie i Kansas. Od 2007 r. prowadzi zainicjowane przez siebie zajęcia dla niezależnego Kolegium Białoruskiego w Mińsku, w ramach którego koordynuje wymianę studencką z Kolegium Europejskim w Natolinie. W 2011 roku odbywał staż badawczy na Uczelni im. Łazarskiego w Warszawie.

Jest autorem wielu artykułów i publikacji poświęconych wewnętrznej i zewnętrznej polityce Białorusi, relacjach Mińska z Polską i Unią Europejską. Działacz publiczny, kandydował w wyborach lokalnych i parlamentarnych. Bliski współpracownik i doradca Aleksandra Milinkiewicza, przewodniczącego Ruchu "Za Wolność", odpowiedzialny za koordynację współpracy międzynarodowej.

Patron nagrody Lew Sapieha (1557–1633) był współpracownikiem Jana Zamoyskiego i sekretarzem króla Stefana Batorego. Popierał plany unii politycznej i kościelnej z Moskwą. Brał udział w wojnach Batorego i Zygmunta III Wazy, współinicjował i uczestniczył w wyprawach na Moskwę. Pełniąc obowiązki kanclerza wielkiego litewskiego m.in. uporządkował statuty i zreorganizował sądownictwo Księstwa Litewskiego.

Nagrodę honorowym patronatem objął prezydent Bronisław Komorowski. (PAP)

akn/ ls/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL