Polskie Państwo Podziemne

28.06.2012 aktualizacja 14.07.2016

Archiwum Akt Nowych otrzyma dokumenty m.in. Konfederacji Narodu

Archiwa Biura Historycznego Stowarzyszenia PAX trafią w czwartek do Archiwum Akt Nowych. W państwowych zbiorach znajdzie się m.in. dokumentacja z okresu II wojny światowej Konfederacji Narodu oraz Uderzeniowych Batalionów Kadrowych. O przekazaniu dokumentacji poinformował PAP Mariusz Olczak z Archiwum Akt Nowych. Instytucja ta otrzyma archiwa Biura Historycznego Stowarzyszenia PAX z inicjatywy Koła Żołnierzy Konfederacji Narodu i Uderzeniowych Batalionów Kadrowych.

Zbiory Biura Historycznego Stowarzyszenia PAX (biuro to działało do połowy lat 80.) tworzy ponad 800 jednostek archiwalnych, które podzielono na trzy działy: A – z dokumentacją z okresu od 8 maja 1945 r., B – z dokumentacją od 1 września 1939 do 8 maja 1945 r., C – z dokumentacją od 11 listopada 1919 r. do 1 września 1939 r.

"Najbardziej interesujący jest dział B, na który składają się materiały archiwalne dotyczące Konfederacji Narodu i Uderzeniowych Batalionów Kadrowych" - ocenił w nadesłanym do PAP komunikacie Olczak.

Wśród przekazanych archiwaliów wymienił dokumenty własne Konfederacji Narodu, w tym Komendanta Głównego, Adiutantury, Biura Głównego Komendy, Pionu Uderzeniowego–Komendanta Pionu, Sztabu Głównego i poszczególnych Wydziałów. W zbiorach Archiwum Akt Nowych znajdą się również związane z Konfederacją Narodu dokumenty dowództw dzielnic Polski Centralnej i Wschodniej, Uderzeniowej Grupy Wydzielonej, w tym Grupy Operacyjnej Mazowsze z materiałami jej wydziałów i komend.

Konfederacja Narodu była to polityczno-wojskowa organizacja konspiracyjna utworzona 28 września 1940 r. w Warszawie. Powstała w wyniku połączenia kilku organizacji konspiracyjnych; w jej skład weszły: Gwardia Obrony Narodowej, Pobudka, Tajna Armia Polska, "Wawel", Znak, Związek Czynu Zbrojnego.

Ponadto do państwowych zbiorów trafi dokumentacja Uderzeniowego Batalionu Szturmowego, IV, VIII i VI Uderzeniowego Batalionu Kadrowego, Grupy Podlasie, Sztabu Cywilnego Uderzenia. Istotne - w ocenie Olczaka - są również materiały dotyczące udziału Konfederacji Narodu w Powstaniu Warszawskim, m.in. dotyczące plutonu "Niedźwiedzi" i plutonu "Mieczyków".

W rozmowie z PAP Olczak podkreślił, że Archiwum Akt Nowych nadal poszukuje i czeka na przekazanie innych archiwaliów Konfederacji Narodu i Uderzeniowych Batalionów Kadrowych. Chodzi o archiwa Zygmunta Dziarmagi-Działyńskiego, Zofii Kobylańskiej, Adolfa Gozdawy-Reutta, Zbigniewa Łakińskiego ps. Grodniak, Kazimierza Kobylińskiego ps. Gzik, Jerzego Hagmajera oraz archiwum środowiska Obwodu AK "Sokółka", które zebrał Kazimierz Litwiejka.

Uderzeniowe Bataliony Kadrowe to formacje partyzanckie podporządkowane Konfederacji Narodu walczące w latach 1942–1944, które od 1943 r. podporządkowano Armii Krajowej. W lipcu 1943 r. oddziały Konfederacji Narodu działające na Białostocczyźnie składały się z pięciu Uderzeniowych Batalionów Kadrowych. Dowodzili nimi: Ryszard Reiff ps. Jacek, Stanisław Karolkiewicz ps. Szczęsny, Julian Jagodziński ps. Stefan Pawłowski, Zbigniew Łakiński ps. Grodniak i Zbigniew Czarnocki ps. Czarny. 17 sierpnia 1943 r. oddziały Konfederacji Narodu zostały rozkazem dowódcy AK gen. Tadeusza "Bora" Komorowskiego włączone do Armii Krajowej.

Konfederacja Narodu była to polityczno-wojskowa organizacja konspiracyjna utworzona 28 września 1940 r. w Warszawie. Powstała w wyniku połączenia kilku organizacji konspiracyjnych; w jej skład weszły: Gwardia Obrony Narodowej, Pobudka, Tajna Armia Polska, "Wawel", Znak, Związek Czynu Zbrojnego. Organizacja działała głównie w centralnych i wschodnich regionach Polski. Poza działalnością wojskową prowadziła pracę na polu politycznym i kulturalnym, wydając m.in. czasopisma "Biuletyn Słowiański", "Nowa Polska". Z Konfederacją Narodu związany był miesięcznik literacki "Sztuka i Naród", w którym publikowali wybitni poeci, m.in. Wacław Bojarski, Andrzej Trzebiński i Tadeusz Gajcy. (PAP)

nno/ hes/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL