PRL

10.06.2019

Bielskie rondo otrzymało nazwę podziemnego „Trzeciego Szeregu Solidarności”

Rondo w centrum Bielska-Białej otrzymało nazwę Trzeciego Szeregu Solidarności, podziemnej organizacji działającej na Podbeskidziu nieprzerwanie od wprowadzenia stanu wojennego po legalizację Związku w 1989 r. Zdecydowali o tym w poniedziałek radni.

Uchwała o nadaniu nazwy została przyjęta podczas sesji jednogłośnie.

Inicjatorem nadania rondu imienia Trzeciego Szeregu był zarząd regionu Podbeskidzie NSZZ Solidarność. Związkowcy podkreślili we wniosku, że „Regionalna Komisja Wykonawcza Trzeci Szereg NSZZ +Solidarność+ była jedną z największych i trwałych konspiracyjnych struktur podziemnych Związku w kraju”. Ich zdaniem, nadanie nazwy rondu oznacza uhonorowanie patriotycznych postaw wielu bielszczan, zaangażowanych w niepodległościowy zryw.

Zdaniem Artura Kasprzykowskiego, działacza podziemia solidarnościowego, Trzeci Szereg powstał po 13 grudnia 1981 r. i istniał do legalizacji NSZZ "Solidarność" w kwietniu 1989. Działał w ówczesnym województwie bielskim. Grupę założycielską stanowili szeregowi działacze: Jerzy Bińkowski, Krzysztof Paszek, Adam Pawlik, a także Barbara Baścik, Jerzy Borowski, Karol Duda, Jan Frączek, Andrzej Kralczyński, Józef Michłanowicz, Grażyna Staniszewska, Teresa Szafrańska, Michał Wołyniec i Józef Wróbel.

Organizowali pomoc dla represjonowanych i ich rodzin, zbierali składki w zakładach pracy, wydawali biuletyny, a także organizowali kolportaż podziemnych wydawnictw. Z początkiem 1983 r. rozpoczęli emisję audycji radiowych.

W drugiej połowie 1983 r. struktury Trzeciego Szeregu zostały rozbite. Do aresztu trafiło ponad stu działaczy podziemia. Kilkunastu objął akt oskarżenia. W 1984 r. proces został jednak przerwany z powodu amnestii. Znaczna część działaczy wyemigrowała.

Kasprzykowski podał, że działalność w Trzecim Szeregu kontynuowali Jan Frączek i Andrzej Kralczyński wraz z Edwardem Polakiem i Stanisławem Zarzyckim. We wrześniu 1985 r. środowisko to dotknęły kolejne aresztowania. Na ponad rok do więzienia trafili Jan Frączek, Andrzej Kralczyński i Edward Polak.

Po amnestii w 1986 r. do konspiracji powrócili Jan Frączek, Andrzej Kralczyński i Edward Polak. W listopadzie zostali jawnymi rzecznikami podbeskidzkiej Solidarności. Trwało to do czasu powstania w październiku 1988 r. Regionalnej Komisji Organizacyjnej NSZZ "Solidarność" i później relegalizacji Związku. (PAP)

autor: Marek Szafrański

szf/ mabo/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL