Polska po 1989 roku

10.05.2018

Do 8 czerwca zgłoszenia w konkursie "Książka Historyczna Roku"

Źródło: „Książka Historyczna Roku” Źródło: „Książka Historyczna Roku”

Do 8 czerwca można zgłaszać książki do 11. edycji konkursu "Książka Historyczna Roku" na najlepsze publikacje poświęcone historii Polski w XX w. - ogłosiły Instytut Pamięci Narodowej, TVP, Polskie Radio i Narodowe Centrum Kultury, którzy są organizatorami konkursu.

To już jedenasta edycja konkursu "Książka Historyczna Roku", którego celem jest popularyzowanie dziejów Polski w XX wieku oraz promowanie czytelnictwa książek historycznych.

Rywalizacja o nagrodę im. Oskara Haleckiego w konkursie "Książka Historyczna Roku" toczyć się będzie w czterech kategoriach: najlepsza książka naukowa poświęcona dziejom Polski i Polaków w XX wieku; najlepsza książka popularnonaukowa poświęcona historii Polski w XX wieku; najlepsze wydawnictwo źródłowe poświęcone historii Polski i Polaków w XX wieku (rozumiane jako publikacja opracowana zgodnie ze standardami naukowymi, w tym zwłaszcza opatrzona wstępem naukowym oraz przypisami); najlepsze wspomnienia dotyczące historii Polski i Polaków w XX wieku (rozumiane jako dziennik, relacje lub wywiady, które nie muszą spełniać rygorów przyjętych przy publikacjach o charakterze naukowym).

Warunkiem prawidłowego zgłoszenia do konkursu jest dostarczenie do 8 czerwca na adres Instytutu Pamięci Narodowej (ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa) dwóch egzemplarzy danej książki wraz z dołączonym formularzem zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik do regulaminu konkursu.

Laureaci nagrody im. Oskara Haleckiego w kategoriach: najlepsza książka naukowa poświęcona dziejom Polski i Polaków w XX wieku oraz najlepsza książka popularnonaukowa poświęcona historii Polski w XX wieku zostaną wyłonieni w trzech etapach.

W pierwszym etapie powołane przez organizatorów ośmioosobowe jury wybierze spośród nadesłanych książek te, które spełniają wymagania określone w regulaminie. W drugim nominuje maksymalnie 10 książek z każdej kategorii, natomiast w etapie trzecim spośród tytułów nominowanych jurorzy wyłonią laureatów.

Swoich zwycięzców wskażą również czytelnicy, którzy od 1 do 31 października 2018 r. będą mogli wybrać – w drodze internetowego głosowania – najlepsze książki w kategoriach "Najlepsza książka naukowa" i "Najlepsza książka popularnonaukowa".

Nagrody w kategoriach najlepsze wydawnictwo źródłowe i najlepsze wspomnienia przyzna jury.

Począwszy od tegorocznej edycji autorom książek nominowanych w czterech kategoriach konkursowych mogą być przyznane wyróżnienia o charakterze honorowym. Jury może przyznać maksymalnie cztery wyróżnienia. W jury zasiądą: prof. dr hab. Andrzej Nowak, dr hab. Sławomir Cenckiewicz, prof. dr hab. Antoni Dudek, dr hab. Jan Jacek Bruski, dr Piotr Gontarczyk, Piotr Semka, prof. dr hab. Jan Rydel oraz ks. prof. zw. dr hab. Waldemar Graczyk

Fundatorami nagród są organizatorzy: Telewizja Polska, Polskie Radio, Instytut Pamięci Narodowej i Narodowe Centrum Kultury.

Do konkursu mogą być zgłaszane książki oraz publikacje elektroniczne (e-booki) wydane w języku polskim po raz pierwszy między 1 stycznia 2017 r. a 31 maja 2018 r. Prawo zgłaszania książek do konkursu mają wydawnictwa oraz rektorzy wyższych uczelni. Wydawca może zgłosić maksymalnie trzy tytuły, rektor – jeden.

Więcej informacji o konkursie, w tym regulamin i formularz zgłoszeniowy do pobrania, można znaleźć na stronie http://www.ksiazkahistorycznaroku.pl/.

Patron konkursu, Oskar Halecki (1891-1973) był historykiem, profesorem Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1939 r. przebywał na emigracji. Był dyrektorem i prezesem Polskiego Instytutu Naukowego w Nowym Jorku. Wykładał na uniwersytetach amerykańskich. Zajmował się dziejami średniowiecznymi Polski oraz historią Europy Środkowo-Wschodniej. Do 1989 r. jego książki nie były wydawane w Polsce. (PAP)

autor: Katarzyna Krzykowska

ksi/ itm/
 

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL