Europa i świat po 1989 roku

27.11.2015 aktualizacja 14.07.2016

Na Litwie konferencja o używaniu języków mniejszości, w tym polskiego

„Prawa językowe mniejszości narodowych w Europie” - pod takim tytułem w Wilnie odbyła się w piątek międzynarodowy konferencja naukowa, która ma się przyczynić do rozstrzygnięcia problemu używania na Litwie języków mniejszości narodowych, w tym polskiego.

„Większość problemów związanych z nietolerancją wobec języków mniejszości narodowych wynika z niewiedzy, a niewiedza prowadzi do strachu, fobii, często nieuzasadnionych” - powiedziała PAP dr Elżbieta Kuzborska, prawnik, ekspert praw mniejszości narodowych, sekretarz naukowy Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy - organizatora konferencji.

Piątkowa konferencja była największą konferencją międzynarodową poświęcona prawom językowym mniejszości narodowych, zorganizowaną w regionie bałtyckim. Wzięli w niej udział eksperci z Niemiec, Włoch, Kanady, Hiszpanii, instytucji europejskich, Biura Wysokiego Komisarz ONZ.

Nie przypadkowo przedsięwzięcie odbyło się w Wilnie. Litwa od lat boryka się z problemem używania języków mniejszości w urzędach państwowych, z podwójnym nazewnictwem ulic i miejscowości.

Do 2010 roku te kwestie regulowała liberalna ustawa o mniejszościach narodowych. Z przyjęciem nowej ustawy władze Litwy zwlekają, a wszelkie dyskusje na jej temat wywołują napięcia w społeczeństwie.

„Poprzez działalność naukową, prezentowanie stanowiska znanych ekspertów w dziedzinie ochrony praw mniejszości narodowych staramy się zmniejszyć napięcie w społeczeństwie, które wynika często ze strachu przed innością” - powiedziała Kuzborska.

Wśród uczestników konferencji byli litewscy posłowie, radni, prawnicy, urzędnicy. Organizatorzy przedsięwzięcia liczą na dotarcie ze swym przekazem i wiedzą na temat obowiązujących standardów europejskich do tych, którzy tworzą litewskie prawo.

Mniejszości narodowe na Litwie stanowią 17 proc. mieszkańców kraju. Polacy są wśród nich najliczniejsi (prawie 7 proc.) i zamieszkują głównie Wileńszczyznę. W rejonie wileńskim Polacy stanowią 64 proc. ludności, w solecznickim prawie 80 proc., zaś w trockim - 31 proc.

Z Wilna Aleksandra Akińczo (PAP)

aki/ ala/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL