Europa i świat przed I wojną światową

02.11.2019

Narodowy Bank Polski uczcił pamięć Walentego Biasa

W sobotę na grobie Walentego Biasa, polskiego działacza narodowościowego i współzałożyciela Banku Rolników w Opolu, kwiaty z biało-czerwoną szarfą złożył w imieniu NBP dyrektor opolskiego oddziału banku prof. Paweł Frącz.

Prof. Frącz powiedział, że osoby takie jak Walenty Bias czy Franciszek Myśliwiec, którzy uczestniczyli w zakładaniu polskich organizacji spółdzielczych i bankowych na Górnym Śląsku jeszcze przed odrodzeniem państwa polskiego, zasługują na szczególną pamięć.

CZYTAJ TAKŻE

"Działacze polskiego ruchu spółdzielczego i bankowego mają olbrzymie zasługi w utrzymaniu polskiej tożsamości wśród mieszkańców Górnego Śląska. Dzięki nim możliwe było podjęcie rywalizacji ekonomicznej śląskich firm z ich odpowiednikami z głębi Niemiec, często wspieranymi przez duże banki w ramach germanizacji wschodnich kresów niemieckich. Placówki bankowe pełniły także funkcje kulturotwórcze i edukacyjne, wspierając finansowo biblioteki, gniazda Towarzystwa Gimnastycznego +Sokół+, a nawet akcje wyborcze obozu polskiego do Reichstagu i pruskiego Landtagu. Pamiętajmy także o zaangażowaniu śląskich banków w tworzenie funduszu Pożyczki Odrodzenia Polski" – powiedział prof. Frącz.

Zdaniem dyrektora opolskiego oddziału NBP wielu z bankowców i działaczy ruchu spółdzielczego, działających w polonijnych organizacjach na terenie Górnego Śląska, może być przykładem zrozumienia roli ekonomii i gospodarki w odzyskaniu i utrzymaniu niepodległości przez Polskę po 1918 r.

"Ci ludzie walczyli o Polskę z olbrzymim oddaniem, budując fundamenty ekonomiczne, na których mogły oprzeć się kolejne instytucje niepodległego państwa. Część z nich po odzyskaniu niepodległości mogło budować gospodarkę wolnej Polski, ale wielu z nich zostało w niemieckiej części Górnego Śląska, utrzymując swoją działalność nawet po dojściu do władzy Hitlera, za co wielu z nich zapłaciło najwyższą cenę po wybuchu II wojny światowej. Dla mnie, jako bankowca, tacy społecznicy jak Walenty Bias czy Franciszek Myśliwiec, mogą być dla nas przykładem oddania dla Polski i budowę jej ekonomicznej siły opartej na wspieraniu rodzimej gospodarki" – powiedział prof. Frącz. (PAP)

Autor: Marek Szczepanik

masz/ joz/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL