Walka o niepodległość 1914-1918

22.05.2009 aktualizacja 16.08.2016

Odezwa Komisarza Wojsk Polskich w Kielcach Michała Sokolnickiego do mieszkańców miasta – 25 sierpnia 1914 r., Kielce

czyta: Ksawery Jasieński

Odezwa do mieszkańców Kielc
25 sierpnia 1914

Z ramienia Komendy Wojsk Polskich, z dniem dzisiejszym objąłem kierownictwo polityczne miasta Kielc.

Wzywam ogół patriotycznej ludności do czynnego uczestnictwa w narodowej sprawie.
Od nas, Polaków, zależy, na ostrzu naszego oręża, na sile naszej polityki zawisła przyszłość narodu. Twórzmy fakty dokonane, które na wojnie są jedynym prawem.

Każda dzielnica dawnej Rzeczypospolitej winna pokazać, że jeszcze gra w naszych żyłach krew rycerzy, że nie wymarła w sercach chęć swobody, a myślą jedyną w czasie wojny jest ocalenie wspólnej wszystkim sprawy.

Wzywam całą miejską ludność do zapisywania się w szeregi polskich żołnierzy!
Wzywam wszystkich ludzi dobrej woli do uczestnictwa w narodowych rządach!
Wzywam całą ludność do czynnej pomocy ojczystemu wojsku!

Postanowienia obowiązujące

1.    Nakazuje się niniejszym znieść wszelkie pozostałe szyldy i napisy w języku rosyjskim w ciągu 24 godzin. Właściciele domów i zakładów przemysłowych, nie stosujący się do niniejszego zarządzenia, zostaną pociągnięci do surowej odpowiedzialności.

2.    Na wszystkich gmachach i urzędach publicznych, oraz na domach mieszczących oddziały lub urzędy wojskowe polskie, mają być zawieszone chorągwie o polskich barwach narodowych.

3.    Władzą wykonawczą względem przestępców politycznych w mieście i w wojsku jest żandarmeria polowa wojsk polskich. Jej należy oddawać zdrajców i szpiegów.

4.    Osobom   prywatnym   nie   wolno   niczego  drukować  bez   upoważnienia Komisarza Wojskowego. Wydawanie pism periodycznych wymaga specjalnego zezwolenia.

5.    Wzywa się ludność do spełniania wszelkich zarządzeń wojskowych władz austriackich.


Michał Sokolnicki
Komisarz Wojsk Polskich w Kielcach

"Józef Piłsudski o państwie i armii" t.II, Warszawa 1985
 

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL