II wojna światowa

30.08.2019

Sejm przypomniał o pomocy udzielonej Polakom przez Węgrów podczas II wojny

Szkoła w Balatonboglár - azyl dla polskiej młodzieży na Węgrzech podczas II wojny światowej. Fot. PAP/Reprodukcja/W. Kryński Szkoła w Balatonboglár - azyl dla polskiej młodzieży na Węgrzech podczas II wojny światowej. Fot. PAP/Reprodukcja/W. Kryński

Sejm przyjął uchwałę przypominającą o pomocy udzielonej Polakom przez Węgrów podczas II wojny. Zaznaczono w niej, że Sejm pragnie „wyrazić wdzięczność za pomoc udzieloną przez Węgrów w tragicznym dla naszego narodu okresie agresji i okupacji niemiecko-sowieckiej”.

Za uchwałą "w sprawie upamiętnienia pomocy udzielonej Polakom przez Węgrów w czasie II wojny światowej" głosowało 383 posłów, przeciw było 4, od głosu nikt się nie wstrzymał.

CZYTAJ TAKŻE

"Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej pragnie wyrazić swoją wdzięczność za pomoc udzieloną przez Węgrów w tragicznym dla naszego narodu okresie agresji i okupacji niemiecko-sowieckiej" - napisano w uchwale.

Przypomniano w niej, że w 1939 r. mimo propozycji Adolfa Hitlera, Królestwo Węgier nie wzięło udziału w ataku na Polskę. Przywołano słowa premiera Pala Telekiego, który powiedział: "Prędzej wysadzę nasze linie kolejowe, niż wezmę udział w inwazji na Polskę. Ze strony Węgier jest sprawą honoru narodowego nie brać udziału w jakiejkolwiek akcji zbrojnej przeciw Polsce".

"Naród polski nigdy nie zapomni, że na Węgrzech pod rządami regenta Miklosa Horthyego bezpieczne schronienie znalazło ponad 100 tysięcy polskich cywilnych i wojskowych uchodźców, w tym wiele dzieci. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej składa podziękowania za to, że w czasach terroru nazistowskich Niemiec w Europie, na Węgrzech mogły swobodnie działać polskie placówki dyplomatyczne, Instytut Polski, polskie szkoły i organizacje, oraz za pomoc w zabezpieczeniu ewakuowanych dóbr kultury" - zaakcentowano w uchwale.

CZYTAJ TAKŻE

Sejm podkreślił w niej, iż pamięta, że postępowanie "naszych bratanków" polegające m.in. na życzliwym odnoszeniu się do działalności wojskowych i cywilnych placówek w Budapeszcie, w których "służył naszej Ojczyźnie również patron współpracy polsko-węgierskiej Wacław Felczak, pozwoliło zachować łączność między władzami Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie a krajem".

"Nie można pominąć zachowania węgierskich żołnierzy, którzy podczas rzezi wołyńskiej ratowali Polaków oraz odmówili udziału w tłumieniu Powstania Warszawskiego, a wręcz udzielali wsparcia powstańcom. Postawa Królestwa Węgier wobec Polaków w 1939 roku, jak też postawa Polaków wobec Węgrów w 1956 roku, stanowią silną i trwałą podstawę dalszego rozwoju przyjaznej współpracy między dwoma wielkimi narodami Europy Środkowej, jakie tworzą Polacy i Węgrzy" - głosi uchwała. (PAP)

autor: Anna Kondek-Dyoniziak

akn/ agz/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL