Polska po 1989 roku

04.11.2016 aktualizacja 05.11.2016

Sejm uczcił 210. rocznicę wybuchu powstania wielkopolskiego 1806 r.

Gen. Jan Henryk Dąbrowski. Źródło: CBN Polona Gen. Jan Henryk Dąbrowski. Źródło: CBN Polona

Powstanie wielkopolskie, pierwsze z zakończonych sukcesem powstań narodowych, przyniosło nadzieję na odrodzenie się polskiej państwowości; to chlubna, lecz mało znana karta historii narodu polskiego - brzmi uchwała przyjęta w piątek przez posłów przez aklamację.

"W tym roku przypada 210. rocznica wybuchu powstania wielkopolskiego 1806 r. To chlubna, lecz mało znana karta historii narodu polskiego. Przyjazd Jana Henryka Dąbrowskiego i Józefa Wybickiego 6 listopada 1806 r. do Poznania przerodził się w patriotyczną manifestację. Wezwano do podjęcia walki z zaborcą u boku Napoleona. Polski ruch zbrojny objął Wielkopolskę, a następnie ziemię sieradzką, Kujawy, Mazowsze i Pomorze. Powstańcy zajęli także twierdzę jasnogórską" - przypomniano w uchwale.

"Powstanie wielkopolskie, pierwsze z zakończonych sukcesem powstań narodowych, przyniosło nadzieję na odrodzenie się polskiej państwowości" - podkreślili w uchwale posłowie.

Jak zapisano w dokumencie, przyjęciem uchwały Sejm "pragnie złożyć hołd powstańcom wielkopolskim i wyrazić najwyższy szacunek oraz uznanie dla ich odwagi i poświęcenia". "Wspólna walka podjęta w imię wolności i niepodległości zasługuje na godne upamiętnienie" - podkreślono.

W uzasadnieniu uchwały przypomniano, że powstanie wielkopolskie 1806 r. było zbrojnym wystąpieniem Polaków przeciw władzom pruskim. "Należy do nielicznych - obok powstania wielkopolskiego 1918 roku i II powstania śląskiego - zakończonych sukcesem powstań w historii Polski. Objęło ono tereny zaboru pruskiego. Dało nadzieję na odrodzenie polskiej państwowości i realnie przyczyniło do powstania Księstwa Warszawskiego, a tym samym powrotu – choć w mocno ograniczonej formie – polskiej państwowości na mapy Europy" - podkreślono.(PAP)

oma/ mow/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL