Polska po 1989 roku

14.06.2018

Sejmowa komisja: poprawki do projektu noweli ułatwiającej dostęp do służby zdrowia dla b. deportowanych

Sejmowa komisja polityki społecznej i rodziny przyjęła w czwartek poprawki do projektu nowelizacji ustawy ułatwiającej dostęp do służby zdrowia dla osób deportowanych do pracy przymusowej i osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR. Dotyczą one m.in. terminu wejścia w życie proponowanych przepisów.

Poprawki zostały zgłoszone przez klub PiS podczas drugiego czytania projektu w Sejmie, które odbyło się w czwartkowe popołudnie. Komisja polityki społecznej i rodziny zajęła się nimi jeszcze tego samego dnia.

Wniesione przez PiS poprawki dostosowują treść projektowanych przepisów do rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), a także do nowej treści art. 47 c ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która obowiązywać będzie od 1 lipca br.

Jedna z przyjętych poprawek zakłada, że proponowane przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2019 r. Jak przypomniał podczas drugiego czytania poseł sprawozdawca Jacek Świat (PiS), tego dnia wejdzie w życie "duża systemowa zmiana ustawodawstwa regulująca uprawnienia różnych grup społecznych, które takie uprawnienia do specjalnych świadczeń posiadają". "Stanowisko, by te wszystkie ustawy uprawniające weszły od 1 stycznia 2019 r. przedstawiał rząd" - powiedział.

Świat dodał, że "celem ustawy jest przyznanie osobom deportowanym dodatkowych uprawnień polegających głównie na dostępie poza kolejnością do świadczeń zdrowotnych i świadczeń opieki społecznej". "By te świadczenia mogły być realizowane, osoby uprawnione muszą przedstawić odpowiedni dokument, legitymację, a więc ustawa reguluje również sprawę przyznania legitymacji uprawnionym" – poinformował.

Poparcie dla projektu zapowiedziały w czwartek PiS, Kukiz'15, Nowoczesna i PSL-UED.

Senacki projekt nowelizacji ustaw: o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, o podatku dochodowym od osób fizycznym oraz o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zakłada cztery zmiany, m.in. prawo do korzystania przez osoby deportowane ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością oraz możliwość udzielania im ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych także bez skierowania.

Oprócz tego nowelizacja nadaje beneficjentom prawo pierwszeństwa dostępu do środowiskowej opieki socjalnej, w tym uzyskania miejsca w domach pomocy społecznej, oraz możliwość udzielania pomocy deportowanym przez samorządy w zakresie ułatwień komunikacyjnych, mieszkań, dostępu do kultury i oświaty.

Jak wyjaśniono w uzasadnieniu projektu, uprawnienia wynikające z treści ustawy są analogiczne do tych, które w chwili obecnej posiadają kombatanci, ofiary represji okresu wojennego i powojennego, działacze opozycji antykomunistycznej, osoby represjonowane z powodów politycznych i nie wymagają dodatkowych środków z budżetu państwa. Projektowana ustawa ma objąć ok. 71 tys. osób. (PAP)

autor: Daria Porycka

dap/ agz/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL