Katyń

18.05.2018

USA: rezolucja ws. uczczenia ofiar zbrodni katyńskiej w Izbie Reprezentantów

Marcy Kaptur. Fot. PAP/T. Żmijewski Marcy Kaptur. Fot. PAP/T. Żmijewski

Amerykańscy kongresmeni Albio Sires z New Jersey i Marcy Kaptur z Ohio wnieśli do Izby Reprezentantów rezolucję ws. "uznania pamiątek i pomników zbrodni katyńskiej za ważne historyczne świadectwo ohydnych czynów popełnionych z rozkazu Stalina".

"W całym kraju, w tym w Jersey City w stanie New Jersey, wzniesiono pomniki, aby uhonorować dziesiątki tysięcy ofiar zbrodni katyńskiej z 1940 roku. Stanowią one nie tylko wyraz pamięci o ofiarach, ale także przypomnienie wszystkim Amerykanom o zbrodniach popełnionych przez reżimy totalitarne" - oświadczył Sires.

Kongresmen Sires reprezentuje stan New Jersey. W mieście Jersey City w tym stanie, przy placu Exchange Place mieści się wniesiony w roku 1991 Pomnik Katyński dłuta Andrzeja Pityńskiego. Decyzją burmistrza miasta Stevena Fulopa, powołującego się na plany rozbudowy placu, monument ma być stamtąd usunięty. W wyniku protestów Polonii oraz prowadzonych negocjacji doszło do porozumienia, zgodnie z którym pomnik ma zostać przeniesiony w miejsce odległe o 60 metrów od dotychczasowej lokalizacji na nabrzeżu rzeki Hudson.

Do projektu Siresa przyłączyła się Marcy Kaptur, członkini Izby Reprezentantów polskiego pochodzenia. Przewodniczy ona w niższej izbie amerykańskiego Kongresu polskiemu "caucusowi", a więc klubowi parlamentarnemu odgrywającemu rolę etnicznego lobby.

"Cieszę się, że mogę dołączyć do kongresmana Siresa, wprowadzając tę rezolucję, aby uczcić blisko 22 tys. ofiar zbrodni katyńskiej w 1940 roku. Dążąc do prawdy historycznej, demonstrujemy, że ich życie nie poszło na marne" – podkreśliła Kaptur.

Oboje członkowie Kongresu przypominają, że w Lesie Katyńskim i pobliskim Smoleńsku zamordowano ok. 22 tys. polskich jeńców wojennych. Wśród ofiar byli m.in. naczelny rabin Wojska Polskiego Baruch Steinberg i ponad 400 innych żydowskich żołnierzy polskich sił zbrojnych.

"Polska jest wartościowym sojusznikiem, a przy prawie 10 milionach Amerykanów przyznających się obecnie do polskiego pochodzenia ważne jest, abyśmy przyczynili się do zachowania pamięci o tak ważnym historycznie wydarzeniu nie tylko dla polskich Amerykanów, ale także dla wielu weteranów II wojny światowej" - podkreślił Sires. Wyraził nadzieję, że "pomniki i pamiątki poświęcone temu okrucieństwu pozostaną przez kolejne pokolenia w New Jersey i na całym świecie".

Z oświadczenia Siresa i Kaptur wynika, że Rezolucję 993 wniesiono do Izby Reprezentantów 15 maja. Uznaje ona "pomniki i pamiątki za ważne, historyczne upamiętnienie ohydnej zbrodni, która pochłonęła życie ok. 22 tysięcy niewinnych polskich jeńców wojennych z rozkazu Józefa Stalina".

W dokumencie stwierdzono m.in., że niemal 10 mln Amerykanów polskiego pochodzenia opowiada się niezachwianie za bliskimi relacjami między Stanami Zjednoczonymi a Polską. Jak podkreślono, "Polska jest wartościowym sojusznikiem Traktatu Północnoatlantyckiego, a ponad 2000 członków amerykańskiego personelu wojskowego jest rozmieszczonych w różnych operacjach w Polsce".

W rezolucji zwrócono uwagę, że Polacy są integralną częścią historii Ameryki. Wspomniano w niej o walce Tadeusza Kościuszki i Kazimierza Pułaskiego o niepodległość i wolność zarówno dla Stanów Zjednoczonych, jak i dla Polski. Nawiązano do faktu, że "wielu Amerykanów pochodzenia polskiego było uchodźcami z powodu II wojny światowej, w tym prześladowań wywołanych podwójną okupacją Polski przez nazistowskie Niemcy i sowiecką Rosję", która "zaprzeczyła okrucieństwom zbrodni katyńskiej i starała się je ukryć".

Rezolucja przypomina też, że w 1951 roku Izba Reprezentantów powołała specjalną komisję w celu zbadania okoliczności zbrodni katyńskiej. Komisja obarczyła ZSRS odpowiedzialnością za egzekucje i zaleciła rozprawę przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości.

W dokumencie wymieniono pomniki upamiętniające dziesiątki tysięcy ofiar zbrodni katyńskiej, w tym w Baltimore w stanie Maryland, Niles w stanie Illinois, Doylestown w Pensylwanii czy w Jersey City. W rezolucji wyrażono też uznanie dla poświęcenia i wkładu Polonii amerykańskiej w dobrobyt, różnorodność oraz siłę Stanów Zjednoczonych.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski (PAP)

ad/ cyk/ mc/ rosa/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL