Kościół katolicki w PRL

17.10.2014 aktualizacja 14.07.2016

W najnowszym Biuletynie IPN o niszczeniu przez SB akt dot. inwigilacji ks. Popiełuszki

Okładka październikowego Biuletynu IPN „Pamięć.pl” Okładka październikowego Biuletynu IPN „Pamięć.pl”

O inwigilacji ks. Jerzego Popiełuszki przez SB w latach 1982-84 oraz o tym, że w 1989 r. bezpieka zniszczyła mnóstwo obciążających ją materiałów dotyczących inwigilacji kapłana pisze na łamach październikowego Biuletynu IPN „Pamięć.pl” Jakub Gołębiewski.

Teczka sprawy operacyjnego rozpracowania o kryptonimie „Popiel” jest jednym z niewielu materialnych dowodów inwigilacji kapelana „Solidarności”. Zawiera raporty esbeków, donosy, czy świadectwa nacisków MSW PRL na Kościół. Jednak jest wysoce niekompletna – brakuje planów śledzenia księdza, nękania go, czy materiałów pochodzących z podsłuchu założonego w jego mieszkaniu.

Teczka wygląda, jakby została wyczyszczona ze wszystkich śladów działalności SB przeciwko ks. Popiełuszce. Ze znajdujących się w niej protokołów brakowania (czyli niszczenia) materiałów archiwalnych wynika, że w sierpniu 1989 r. wiele dokumentów zostało komisyjnie zniszczonych przez esbeków. W ten sposób – pisze Gołębiewski – przepadły dowody zbrodniczych poczynań bezpieki.

Tekst „Osaczony” Jakuba Gołębiewskiego na portalu IPN pamiec.pl.

Źródło: Instytut Pamięci Narodowej

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL