Okupacja sowiecka

10.02.2019

ZPB upamiętnił 79. rocznicę deportacji Polaków w głąb ZSRS

Obchody 79. rocznicy masowych deportacji Polaków na Syberię i do Kazachstanu z terenów zajętych przez ZSRS po 17 września 1939 roku odbyły się w niedzielę w Lidzie w obwodzie grodzieńskim.

Zorganizowały je wspólnie Związek Polaków na Białorusi oraz Konsulat Generalny RP w Grodnie.

„W tym roku główne obchody organizowane przez ZPB odbyły się w Lidzie. Wzięli w nich udział Sybiracy z terenów Grodzieńszczyzny, obwodu brzeskiego i z Mińska, a także nasi kombatanci AK” – powiedziała PAP Andżelika Borys, prezes ZPB nieuznawanego przez władze w Mińsku.

Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej w intencji zesłanych. Następnie odbyła się akademia przygotowana przez dzieci i młodzież z działających przy ZPB drużyny harcerskiej i szkoły społecznej.

W związku z przypadającą w tym roku 25. rocznicą utworzenia przy ZPB Związku Polaków – Ofiar Represji Politycznych uczestnikom spotkania wręczono pamiątkowe dyplomy.

Zasłużonych działaczy organizacji Sybiraków i kombatantów AK nagrodzono także okolicznościowymi statuetkami.

W latach 1940–1941 cztery fale deportacji ludności polskiej z terenów zajętych przez ZSRS w 1939 r. objęły według historyków około miliona obywateli polskich. Byli oni zsyłani w głąb ZSRS – od Syberii po republiki środkowoazjatyckie.

Z Mińska Justyna Prus (PAP)

just/ akl/ mc/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL