Religia

19.12.2018

Białoruska Cerkiew: nie ma relacji kanonicznych z nową Cerkwią na Ukrainie

Pomiędzy Białoruską Cerkwią Prawosławną i nowo powstałą Cerkwią Prawosławną Ukrainy nie są możliwe relacje kanoniczne i liturgiczne – powiedział Radiu Swaboda rzecznik Cerkwi na Białorusi ojciec Siarhiej Lepin.

Wierni Białoruskiej Cerkwi Prawosławnej nie mają prawa brać udziału w jej sakramentach i nabożeństwach.

Białoruska Cerkiew Prawosławna, będąca egzarchatem Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej, podziela – jak wskazał Lepin - jej stanowisko w sprawie utworzenia nowej Cerkwi na Ukrainie – nie uznaje jej za kanoniczną.

Jednocześnie, jak powiedział Lepin, pomiędzy Kościołami możliwe są „zwykłe relacje dobrosąsiedzkie”. „Nie szukamy wojny, wrogości. Dla wszystkich jesteśmy przyjaciółmi. Jednak przyjaźń przyjaźnią, a pewne kwestie są oddzielne. Nie ma mowy o relacjach kanonicznych, liturgicznych” – oświadczył.

„Traktujemy ją nie jako siostrzaną Cerkiew, a raczej jak Kościoły innych wyznań” – dodał. Podkreślił, że Cerkiew na Białorusi ma relacje kanoniczne i liturgiczne wyłącznie z Ukraińską Cerkwią Prawosławną Patriarchatu Moskiewskiego.

Sobotni sobór zjednoczeniowy podjął decyzję o powołaniu do życia Cerkwi Prawosławnej Ukrainy i wybrał na jej zwierzchnika metropolitę Epifaniusza. Otrzymał on tytuł metropolity kijowskiego i całej Ukrainy. 6 stycznia Ekumeniczny Patriarcha Konstantynopola Bartłomiej I ogłosi tomos o autokefalii dla Cerkwi Prawosławnej Ukrainy i wręczy go Epifaniuszowi.

Rzecznik Patriarchatu Moskiewskiego Władimir Legojda oświadczył w sobotę, że decyzje soboru zjednoczeniowego w Kijowie nie mają mocy kanonicznej, a jedynym zwierzchnikiem Cerkwi prawosławnej na Ukrainie pozostaje metropolita kijowski i całej Ukrainy Onufry.

W październiku Ekumeniczny Patriarchat Konstantynopola potwierdził, że wszczyna procedurę nadania autokefalii Ukraińskiemu Kościołowi Prawosławnemu. Rosyjska Cerkiew Prawosławna (RPC) jest temu zdecydowanie przeciwna, gdyż uważa Ukrainę za swoje terytorium kanoniczne i sprzeciwia się cerkiewnej niezawisłości.

Według prawosławnego patriarchy ekumenicznego Bartłomieja I decyzje podejmowane przez Konstantynopol mają moc wiążącą dla wszystkich Kościołów prawosławnych. Zwierzchnik prawosławia podkreślał też, że autokefalia dla Kościoła ukraińskiego doprowadzi do zjednoczenia wszystkich członków Kościoła prawosławnego na Ukrainie.

Ukraiński Kościół Prawosławny Patriarchatu Kijowskiego powstał po uzyskaniu przez Ukrainę niepodległości w roku 1992, ale nie był uznawany przez Kościoły prawosławne na świecie. Na Ukrainie działają trzy Kościoły prawosławne, ale tylko jeden z nich - podlegający Patriarchatowi Moskiewskiemu - był dotychczas kanoniczny i uznawany przez pozostałe Kościoły prawosławne na świecie.

Z Mińska Justyna Prus (PAP)

just/ ndz/ mal/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL