Polska po 1989 roku

16.01.2017

Łódź: ponad 4,7 mln zł na drugi pilotażowy program rewitalizacji

Ministerstwo Rozwoju przekazało Łodzi ponad 4,7 mln zł na realizację drugiego pilotażowego programu rewitalizacji. Wypracowane rozwiązania staną się modelowymi dla całego kraju - podobnie jak programy edukacyjne, animacyjne i partycypacyjne stworzone w pierwszym pilotażu z lat 2015-2016.

Pilotaż miał przygotować społeczność do programu rewitalizacji centrum Łodzi.

"Po raz kolejny będziemy wyznaczać standardy rewitalizacji dla całego kraju. Rozpoczęliśmy już nabór pracowników, którzy będą koordynatorami dla każdego z ośmiu obszarów rewitalizacji; będą oni odpowiedzialni za bezpośredni kontakt z mieszkańcami danego obszaru - udzielanie im informacji i pomocy w tej trudnej sytuacji, związanej z dużą ingerencją w życie codzienne mieszkańców rewitalizowanych kwartałów miasta" - podkreśliła prezydent Łodzi Hanna Zdanowska na konferencji w poniedziałek.

Ośmiu koordynatorów - gospodarzy terenu ma wspierać mieszkańców w bieżącym rozwiązywaniu problemów, podpowiadać jak załatwiać urzędowe sprawy i koordynować przeprowadzki, które będą nieuniknione w czasie prac modernizacyjnych prowadzonych w całych kwartałach centrum Łodzi.

Biuro ds. Rewitalizacji zatrudni także ośmiu tzw. latarników, czyli osoby specjalizujące się w pomaganiu osobom i rodzinom w trudnej sytuacji. Będą służyć wsparciem m.in. w zdobywaniu nowych umiejętności i znajdowaniu pracy.

"Będziemy analizować zagadnienia związane z budowaniem więzi sąsiedzkich. Podstawą do analiz będzie m.in. społeczność Domu Wielopokoleniowego, który powstaje przy ul. Wólczańskiej 168. Postaramy się wypracować modele, jak tworzyć na nowo więzi sąsiedzkie, aby np. rodzina z małym dzieckiem mogła w razie potrzeby liczyć na pomoc sąsiadki - emerytki, dysponującej czasem. Wzajemnych relacji w stosunkach międzysąsiedzkich może być więcej i dobrze byłoby, abyśmy potrafili je budować" - dodała Zdanowska.

Jak wyjaśniła Katarzyna Dyzio z Biura ds. Rewitalizacji, do tworzenia więzi i "modelowych" wspólnot angażowane będą organizacje pozarządowe, które korzystając z mikrograntów prowadzić mają działania animacyjno-społeczne.

"Chcemy przetestować i opisać - tak, by w przyszłości skorzystały z tego inne miasta - jak wygląda prawidłowa partycypacja społeczna; stworzymy plany inwestycji publicznych ze wsparciem mieszkańców" - dodała.

Pilotaż ma być wsparciem dla przedsiębiorców, m.in. oferując im rozwiązania zachęcające do tworzenia nowych, trwałych miejsc pracy oraz opracowując zasady takich rozwiązań jak np. najem dedykowany. Z przedsiębiorcami będzie współpracował specjalnie wydelegowany pracownik Biura ds. Rewitalizacji, który ma wspomagać ich w prowadzeniu działalności w czasie remontów kamienic i ulic.

Modelowym rozwiązaniem ma być także Centrum Usług Społecznych, które powstanie w budynku przy ul. Pogonowskiego 34; pomoc i wsparcie znajdą w nim osoby w najtrudniejszej sytuacji, borykające się z różnego rodzaju wykluczeniem: brakiem pracy i kwalifikacji, bezdomnością czy nałogami.

"Zaczynamy od lutego, kończymy z końcem 2018 roku. Mam nadzieję, że projekty, które zrealizujemy w ramach II pilotażu pokażą, że Łódź jest miejscem, w którym tworzy się dobre praktyki" - zaznaczyła Zdanowska.

Rewitalizacja obszarowa Łodzi obejmie 1783 ha, czyli ponad 6 proc. całkowitej powierzchni miasta, który zamieszkuje ok. 22 proc. jego populacji, czyli ponad 152 tys. osób.

Działania w centrum miasta, podzielonym na osiem obszarów rewitalizacji, będą kompleksowe i obejmą całe kwartały ulic, wiążąc się z gruntownymi remontami budynków, ulic, placów, tworzeniem nowych przebić komunikacyjnych i terenów zielonych. Pierwsze przetargi na prace rewitalizacyjne ogłoszono w styczniu br.

Według szacunkowych wyliczeń przedstawionych w Gminnym Programie Rewitalizacji całkowita wartość przedsięwzięć rewitalizacyjnych w latach 2017-2026 wyniesie ok. 3,6 mld zł, przy wkładzie z budżetu miasta - 1,7 mld zł. (PAP)

agm/ malk/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL