Polska po 1989 roku

14.02.2020

Muzeum górnictwa w Zabrzu zaprasza do współorganizacji Industriady

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zaprasza zewnętrzne organizacje i stowarzyszenia do organizacji wydarzeń tegorocznego święta Szlaku Zabytków Techniki Woj. Śląskiego – Industriady. Samorząd województwa w konkursie ofert pod tym kątem rozdysponuje 400 tys. zł.

Utworzony ponad 10 lat temu przez samorząd regionu Szlak Zabytków Techniki skupia obecnie ponad 40 najciekawszych obiektów dziedzictwa przemysłowego w woj. śląskim. Podczas "Industriady" promowany jest szlak i jego obiekty, rozmieszczone na terenie praktycznie całego regionu. Wydarzenie stało się w ostatnich latach świętem całego zróżnicowanego kulturowo i historycznie woj. śląskiego.

"Industriada" to coroczna impreza wypełniona koncertami, wystawami, zawodami sportowymi, prezentacjami czy możliwościami zwiedzania często niedostępnych na co dzień miejsc. Co roku jej główna część odbywa się w sobotę, w tym roku będzie to 6 czerwca.

Do niedawna koordynatorem szlaku i głównym organizatorem święta był wyspecjalizowany referat dziedzictwa przemysłowego w urzędzie marszałkowskim. 4 lutego br. - decyzją zarządu województwa - funkcje te przejęło współprowadzone przez samorządy woj. śląskiego oraz Zabrza Muzeum Górnictwa Węglowego.

Zdecydowaną większość wydarzeń Industriady nadal organizować mają obiekty Szlaku bądź instytucje kultury woj. śląskiego. Podobnie – jak dotąd - część atrakcji przygotują „obiekty zaprzyjaźnione”, czyli instytucje, które wygrają konkurs na plan najciekawszych imprez wzbogacających program imprezy.

Informację o trwającym w tym roku do 5 marca konkursie na pięć „obiektów zaprzyjaźnionych” zabrzańskie muzeum opublikowało w piątek w mediach społecznościowych szlaku.

Niezależnie od tego samorząd regionu prowadzi otwarty konkurs ofert na zadania publiczne woj. śląskiego w dziedzinie upowszechniania dziedzictwa przemysłowego w 2020 r. Jego celem jest wsparcie wydarzeń organizowanych podczas Industriady. Urząd marszałkowski przeznaczył na ten cel 400 tys. zł., przy założeniu dotowania do 75 proc. kosztów (w poprzednim roku 300 tys. zł).

W konkursie dot. obiektów zaprzyjaźnionych (wybranych ma zostać do pięciu takich miejsc) mogą startować właściciele, prawni zarządcy obiektów poprzemysłowych albo miejsc przemysłowych o autentycznym charakterze lub (za pisemną zgodą powyższych) przedstawiciele innych podmiotów, którzy z okazji święta chcą przygotować w takich miejscach wpisujący się w święto program.

Z kolei w konkursie na upowszechniania dziedzictwa przemysłowego o wsparcie mogą ubiegać się statutowo działające w obszarze kultury organizacje pozarządowe (w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) i inne podmioty wymienione w ustawie.

Zgłoszone przez nie wydarzenia (w terminie do 6 marca br.; rozstrzygnięcie nastąpi do 30 kwietnia br.) będą musiały wpisywać się w programowy motyw przewodni tegorocznej Industriady: "Natura w przemyśle"

Zabrzańscy muzealnicy wyjaśniają, że podczas święta te z pozoru dwa odrębne światy staną obok siebie, aby odkryć nowe spojrzenie na dzieje kultury przemysłowej regionu.

„Skojarzenia związane z degradacją środowiska, szkodami wyrządzonymi naturze przez przemysł ciężki oraz pytaniami nad przyszłością klimatyczną naszej planety to tylko wycinek relacji, które budzą pierwsze skojarzenia i które zdefiniować można w ramach motywu +Natura w przemyśle+. Nie będą też one stanowiły clou motywu. Jednocześnie pójście jego tropem pozwoli nie tylko ponownie poszerzyć wiedzę naszych odbiorców, ale umożliwi nadanie festiwalowi nowej jakości” - brzmi fragment opisu na stronach muzeum.

Ubiegłoroczna, 10. Industriada odbywała się przez trzy dni – od 7 do 9 czerwca. Motywem przewodnim wydarzeń był urodzinowy "Indu-bal". W wydarzeniach, które odbywały się w 44 obiektach zlokalizowanych w 27 miastach regionu oraz siedmiu obiektach pałacowych, wzięło udział ponad 100 tys. osób.(PAP)

autor: Mateusz Babak

mtb/ dki/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL