Inne

17.01.2016 aktualizacja 18.07.2016

Na Jasnej Górze zakończyły się "Pawełki"

Nabożeństwo z błogosławieniem dzieci zakończyło w niedzielę na Jasnej Górze doroczne "Pawełki", czyli uroczystości nowenny patriarchy zakonu paulinów - świętego Pawła Pierwszego Pustelnika.

15 stycznia, w dniu św. Pawła, paulini odprawili na Jasnej Górze tzw. "wewnętrzną" wspólnotową mszę. Ojcowie i bracia zgromadzeni przed Cudownym Obrazem Matki Bożej ponawiają wtedy śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa.

W niedzielę natomiast na Jasnej Górze przypadła "zewnętrzna" uroczystość ku czci św. Pawła. Jej głównym punktem była suma odpustowa w jasnogórskiej bazylice pod przewodnictwem metropolity częstochowskiego abp. Wacława Depo, a ostatnim - nabożeństwo z błogosławieństwem dla dzieci, w tym samym miejscu.

W homilii podczas sumy abp Depo mówił, że pomimo ponadtysiącletniej tradycji wiary chrześcijańskiej w "naszym narodzie", ale też w Europie czy świecie, w mentalności wielu ludzi pokutuje jeszcze obraz "chrześcijaństwa jako wroga ludzkiej wolności i radości", a "Kościół ukazywany jest jako przeszkoda do ludzkiej wolności bez granic".

Zakon paulinów powstał na ziemi węgierskiej w XIII w. Za wzór życia paulini obrali sobie św. Pawła z Teb w Egipcie, pustelnika, który - według przekazu św. Hieronima - żył aż 113 lat, z czego 90 lat w grocie skalnej na pustyni egipskiej. Do Polski paulini przybyli w 1382 r. zakładając pierwszy swój klasztor na Jasnej Górze w Częstochowie.

"Gdyby tak było naprawdę, bylibyśmy niewierni duchowi Bożemu i Jezusowi, jako odkupicielowi każdego bez wyjątku człowieka i świata" - podkreślił abp Depo. Mówiąc o obecności Boga w Chrystusie i doświadczeniach jego życia zaakcentował, że obecność ta jest widzialna i dotykalna. "To można dotknąć i zobaczyć, ale trzeba dotknąć i zobaczyć przez wiarę, bo rozum jest zbyt nowoczesny" - zaznaczył metropolita.

"Jezus jest świadom, że jedynym dziełem, ową godziną, dla której przyszedł, jest krzyż i śmierć na Kalwarii. Nie chce dać się zepchnąć na pozycję cudotwórcy, czego wciąż będą domagać się od niego ludzie: udowodnij, że jesteś i że jesteś zwycięski – że nie jesteś przeszkodą dla ludzkich wolności i ludzkich aspiracji, radości i oczekiwań" - mówił abp Depo.

"W tajemnicy wspólnoty Kościoła dostrzegamy również dar osoby i życia świętego Pawła Pierwszego Pustelnika" - wskazał. Opowiadając historię jego życia hierarcha zaznaczył, że także ona jest potwierdzeniem więzi człowieka z Bogiem.

Z kolei podczas popołudniowego nabożeństwa z błogosławieństwem dla dzieci bp Antoni Długosz z Częstochowy mówił o roli rodziny. Akcentował, że w każdej rodzinie najpiękniejszym darem od Boga jest dziecko, a patronem dzieci oraz kobiet spodziewających się dzieci jest właśnie św. Paweł.

"Święty Paweł w imieniu Pana Boga chce nam powiedzieć, że najważniejszym na ziemi jest człowiek i dziecko. I tego dziecka trzeba strzec i szanować" - mówił bp Długosz prosząc też dzieci o modlitwę do św. Pawła oraz o życie, w którym jest miejsce na pracę na rzecz innych, dzielenie się z nimi oraz przebaczenie wobec bliźnich.

Uroczystość ku czci św. Pawła co roku poprzedzana jest dziewięciodniowym cyklem nabożeństw. Uczestniczy w nich cała licząca blisko 100 ojców i braci wspólnota zakonna z Jasnej Góry. "Pawełkom" od lat towarzyszy ten sam widowiskowy ceremoniał.

Ubrani w białe płaszcze zakonnicy wyruszają z zakrystii i w procesji przechodzą przez bazylikę jasnogórską do kaplicy św. Pawła, odświętnie na ten czas udekorowanej i rozświetlonej.

Zakon paulinów powstał na ziemi węgierskiej w XIII w. Za wzór życia paulini obrali sobie św. Pawła z Teb w Egipcie, pustelnika, który - według przekazu św. Hieronima - żył aż 113 lat, z czego 90 lat w grocie skalnej na pustyni egipskiej. Do Polski paulini przybyli w 1382 r. zakładając pierwszy swój klasztor na Jasnej Górze w Częstochowie.

Do scen z życia św. Pawła nawiązuje herb zakonu. Jest na nim palma, która dostarczała św. Pawłowi owoców i liści na szatę, kruk przynoszący mu chleb oraz dwa lwy, z którymi żył w przyjaźni, a które po jego śmierci miały wygrzebać dół na grób. Herb paulinów umieszczony jest m.in. na pierwszej bramie wejściowej na Jasną Górę. (PAP)

mtb/ eaw/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL