Powstanie Warszawskie

01.10.2019

Przedstawiciele organizacji młodzieżowych podpisali Deklarację młodego pokolenia

Warszawa, 01.10.2019. Uczestnicy konferencji prasowej pt. „Przesłanie Powstańców Warszawskich do młodych Polaków i Deklaracja Młodego Pokolenia” w siedzibie MEN. Fot. PAP/M. Obara Warszawa, 01.10.2019. Uczestnicy konferencji prasowej pt. „Przesłanie Powstańców Warszawskich do młodych Polaków i Deklaracja Młodego Pokolenia” w siedzibie MEN. Fot. PAP/M. Obara

Przedstawiciele 15 organizacji młodzieżowych i studenckich podpisali we wtorek w Warszawie Deklarację młodego pokolenia. Powstała ona w odpowiedzi na przesłanie powstańców warszawskich, skierowane 1 sierpnia br. do młodych z okazji 75. rocznicy Powstania Warszawskiego.

Podpisy pod deklaracją – w obecności powstańców warszawskich, ministra edukacji narodowej Dariusza Piontkowskiego i dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego Jana Ołdakowskiego – podpisali przedstawiciele: Rady Dzieci Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej, Ogólnopolskiej Federacji Młodych, Stowarzyszenia dla Polski, Niezależnego Zrzeszenia Studentów, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, Stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej, Fundacji Inicjatyw Młodzieżowych, Młodzieżowej Rady Gminy Piaseczno, Młodzieżowej Rady Miasta Chełm, Młodzieżowej Rady Miasta Zielona Góra, Fundacji Służba Niepodległej, Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych, Stowarzyszenia Dumni z Polski, Stowarzyszenie Młodzi dla Polski i Związku Harcerstwa Polskiego.

"My, młodzi mieszkańcy Polski, w 75. rocznicę Powstania Warszawskiego, uroczyście deklarujemy dozgonny szacunek i wdzięczność wszystkim Bohaterom, którzy walczyli o wolność naszej Ojczyzny, a także w inny sposób przyczynili się do odzyskania niepodległości Polski" – czytamy w deklaracji.

CZYTAJ TAKŻE

Jej sygnatariusze deklarują, że będą kultywować pamięć o ludziach, którzy walczyli o naszą wolność i suwerenność. "Mamy świadomość, że to dzięki Nim możemy żyć dzisiaj w wolnym kraju, uczyć się języka polskiego, chodzić do szkoły, studiować oraz samodzielnie decydować o swojej przyszłości zawodowej. Oddajemy cześć Bohaterom i dziękujemy za to, że walczyli również dla naszego pokolenia" – napisali.

"Już niedługo to na naszych barkach spocznie odpowiedzialność za wyznaczanie kierunków rozwoju naszej Ojczyzny. Zaręczamy, że w swoich wyborach będziemy zawsze kierować się honorem, wzajemnym szacunkiem oraz patriotyzmem, wzorując się na naszych przodkach walczących o wolną Polskę" – zaznaczyli.

"Wyrażamy ogromną wdzięczność naszym Bohaterom za ich odwagę i poświęcenie. Deklarujemy, że będziemy nawiązywali i rozwijali międzypokoleniowy dialog, aby wzajemnie się rozumieć i wspólnie mierzyć się z wyzwaniami współczesnego świata" – czytamy w deklaracji.

Młodzi ludzie wskazali w niej, że zdają sobie sprawę, jak ważne jest pielęgnowanie tradycji i tożsamości narodowej. "Zapewniamy, że będziemy je kultywować, aby zakorzeniona w nas polskość na zawsze pozostała w naszych sercach" – napisali.

CZYTAJ TAKŻE

"Jesteśmy świadomi, że nasze pokolenie jako ostatnie ma możliwość bezpośredniego kontaktu z Bohaterami walk o wolność i niepodległość. Wiemy, że to my jesteśmy spadkobiercami prawdy historycznej, dlatego obiecujemy przekazywać ją kolejnym pokoleniom oraz nie dopuścić do jej zatarcia lub zniekształcenia" – zaznaczyli.

Minister edukacji Dariusz Piontkowski, zwracając się do uczestników uroczystości, powiedział, że choć powstańcy warszawscy nie wywalczyli niepodległości, to zostawili przekaz. "Ten przekaz, który mówił o tym, że nie wolno się poddawać, że ta miłość do ojczyzny – nawet jeśli jest tłumiona przez zaborców, przez okupantów, przez wrogie nam siły – to ona powinna przetrwać. Nie tylko i wyłącznie miłość do ojczyzny, ale także braterstwo miedzy powstańcami" – wskazał.

Przesłanie powstańców warszawskich do młodych Polaków zostało ogłoszone 1 sierpnia 2019 r. podczas uroczystości w parku Wolności przy Muzeum Powstania Warszawskiego. Powstańcy przekazali je prezydentowi Andrzejowi Dudzie, prezydentowi stolicy Rafałowi Trzaskowskiemu i przedstawicielom organizacji, stowarzyszeń i środowisk młodzieży.

"My, Powstańcy Warszawscy, żołnierze Armii Krajowej, 1 sierpnia 1944 roku podjęliśmy walkę z przeważającymi siłami wroga. Przeciwstawiliśmy się totalitarnemu złu, walcząc o wolną Polskę i jej stolicę. Stanęliśmy w obronie wartości, które dla nas były ważniejsze niż życie. Dziś nie musimy już o te wartości walczyć, ale mamy obowiązek kształtować rzeczywistość, w której będą one stale obecne. W dniu 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego pragniemy powierzyć Wam, Młodzi Przyjaciele, pielęgnowanie tych wartości – po to, aby następne pokolenia pamiętały o nich, czerpiąc z nich siłę i inspirację" – czytamy w przesłaniu.

OGLĄDAJ TAKŻE

"Oto wartości, które Wam przekazujemy: Wolność, Miłość do Ojczyzny, Wierność, Męstwo, Honor, Prawość, Przyjaźń, Tolerancja, Pomoc Słabszym, Sumienność. Zasady te i ideały przyświecały nam nie tylko w czasie Powstania Warszawskiego, ale także przez wszystkie lata naszego życia. Wierzymy, że będziecie budować świat oparty na tych wartościach" – napisali powstańcy.

Minister edukacji skierował we wtorek list do dyrektorów szkół, w którym zwrócił się z prośbą o zaangażowanie w promowanie Przesłania powstańców warszawskich do młodych Polaków. "Wartości, o które walczyli Powstańcy Warszawscy i za które gotowi byli oddać życie, są aktualne także dzisiaj. Przekazywane z pokolenia na pokolenie uczą, jak godnie żyć, jak być dobrym człowiekiem i obywatelem. Dlatego jednym z zadań młodego pokolenia powinna być ich obrona i kultywowanie. O pielęgnowanie tych wartości apelowali Powstańcy w swoim przesłaniu. Podkreślali, że pamięć o nich będzie dawała kolejnym pokoleniom siłę i inspirację" – wskazał szef MEN w liście.

"Chcemy, aby słowa Powstańców Warszawskich dotarły do jak największej liczby młodych ludzi. Wierzymy, że będą one dla młodego pokolenia prawdziwym drogowskazem w codziennych wyborach i działaniach. Dlatego jeszcze raz apelujemy o udział w akcji i udostępnienie uczniom treści przesłania" – zaznaczył. Zwrócił uwagę również na podpisaną przez organizacje na Deklarację młodego pokolenia.

Wszystkie szkoły, które chciałyby otrzymać drukowaną wersję apelu powstańców warszawskich, aby wyeksponować ją w widocznym miejscu, mogą skontaktować się z Muzeum Powstania Warszawskiego, wysyłając do 30 listopada 2019 r. wiadomość na adres: przesłaniedomlodych@1944.pl

Powstanie Warszawskie było największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. 1 sierpnia 1944 r. do walki w stolicy przystąpiło ok. 40-50 tys. powstańców. Planowane na kilka dni trwało ponad dwa miesiące. W czasie walk w Warszawie zginęło ok. 18 tys. powstańców, a 25 tys. zostało rannych. Straty wśród ludności cywilnej były ogromne i wynosiły ok. 180 tys. zabitych. Pozostałych przy życiu mieszkańców Warszawy, ok. 500 tys., wypędzono z miasta, które po powstaniu zostało niemal całkowicie spalone i zburzone. (PAP)

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka

dsr/ joz/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL