Średniowiecze

27.10.2014 aktualizacja 18.07.2016

Samorząd wojewódzki przejmie muzeum w Wiślicy

Samorząd województwa świętokrzyskiego przejmie Muzeum Regionalne w Wiślicy, w skład którego wchodzą jedne z najstarszych polskich zabytków - zdecydowali w poniedziałek radni sejmiku. Kolejnym etapem będzie włączenie instytucji do Muzeum Narodowego w Kielcach.

„Radni jednogłośnie zgodzili się na realizację planu, w myśl którego Muzeum Regionalne w Wiślicy, prowadzone dotąd przez tamtejszą gminę, będzie przejęte przez samorząd wojewódzki, a w przyszłości stanie się oddziałem Muzeum Narodowego w Kielcach” – powiedział PAP w poniedziałek marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas.

Dyskusja, jak chronić jedne z najcenniejszych i najstarszych polskich zabytków w Wiślicy (niektóre z nich liczą ponad tysiąc lat), toczyła się od lat. Realizacja scenariusza przekazania instytucji Muzeum Narodowemu ma pociągnąć za sobą możliwość inwestycji w takie obiekty jak pawilon archeologiczny czy sfinansować pilne prace konserwatorskie.

„Będziemy musieli podpisać teraz porozumienie z gminą, które usankcjonuje nowy status prawny i stworzy podwaliny pod przejęcie przez Muzeum Narodowe” – wyjaśnił Jarubas.

Poniedziałkowe głosowanie poprzedziły rozmowy z władzami gminy Wiślica oraz Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wcześniej pozytywnie o takim pomyśle wypowiedziała się m.in. Główna Komisja Konserwatorska, która dostrzegła konieczność pilnego zabezpieczenia wiślickich zabytków.

Pod opieką Muzeum Regionalnego w Wiślicy znajdują się obecnie średniowieczne podziemia pod bazyliką, Dom Długosza oraz pawilon archeologiczny, w którym można obejrzeć m.in. pozostałości romańskiego kościoła oraz misy chrzcielnej datowanej na IX wiek.

Wiślica należy do najstarszych miejscowości w Polsce. Odkryto tam ślady osadnictwa z drugiej połowy IX w. Prawa miejskie otrzymała w drugiej połowie XIII w., a straciła po powstaniu styczniowym. Jedną z najznamienitszych postaci związanych z miejscowością był Jan Długosz; zachował się piętnastowieczny Dom Długosza i dzwonnica ufundowana przez kronikarza.

Jednym z najcenniejszych zabytków Wiślicy jest gotycka bazylika mniejsza pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, z XIV wieku, z datowaną na XIII wiek płaskorzeźbą Madonny Łokietkowej. W podziemiach świątyni, którymi opiekuje się Muzeum Regionalne, znajdują się pozostałości dwóch kościołów romańskich z XII i XIII w. oraz unikatowa trzynastowieczna tzw. płyta Orantów (znana też jako posadzka wiślicka).

Muzeum Narodowe w Kielcach jest prowadzone wspólnie przez samorząd wojewódzki oraz resort kultury. Obecnie oprócz siedziby w dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich obejmuje także oddziały: Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego, Muzeum Dialogu Kultur, Ekspozycję Muzealną przy ul. Orlej w Kielcach oraz Pałacyk Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku (pow. kielecki).(PAP)

mjk/ gma/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL