Polska po 1989 roku

13.07.2017

W Bytomiu punkty informacji i warsztaty dla zainteresowanych rewitalizacją

Dwa stałe punkty informacji dla zainteresowanych składaniem wniosków o dofinansowanie projektów związanych z rewitalizacją Bytomia działają w tym mieście od początku lipca. W tym miesiącu rozpoczną się też warsztaty nt. zagospodarowania bytomskich kwartałów rewitalizacji.

To elementy pilotażowego projektu rewitalizacji, koordynowanego przez Ministerstwo Rozwoju. Chodzi o wypracowanie modelowych działań, będących swego rodzaju testem na rozwiązanie problemów występujących na obszarach zdegradowanych. Wyznaczono do niego najbardziej zdegradowane miasta, ale o różnej specyfice i położeniu: Bytom, Łódź i Wałbrzych.

Jak poinformował w czwartek bytomski magistrat, w mieście uruchomiono już drugi punkt dotyczący rewitalizacji miasta. Zadaniem obu jest udzielanie pomocy w składaniu wniosków o dofinansowanie projektów związanych z rewitalizacją. Porad udzielają w nich radca prawny, architekt, urbanista i finansista.

Konkurs na prowadzenie punktów wygrała miejscowa fundacja Klub Kontra. Od drugiej połowy marca koordynuje ona udzielanie informacji w bytomskim Teatrze Rozbark. Od początku lipca wyznaczyła też daty dyżurów na Placu Sikorskiego w ścisłym centrum miasta, w efektownym zabytkowym budynku liceum im. Chrobrego, gdzie ma swoją siedzibę.

Szczegółowy harmonogram dyżurów – odbywających się w poszczególnych dniach czy przy okazji różnych wydarzeń również w plenerze - dostępny jest na stronie fundacji.

W ramach wygranego konkursu fundacja przeprowadziła też już m.in. szkolenie „Działaj lokalnie”.

Celem było m.in. zachęcanie przedstawicieli lokalnej społeczności do kreatywnego myślenia – w kontekście rewitalizacji. Omawiano zasady ubiegania się o dotacje i pracowano nad przygotowywaniem projektów. Inne szkolenie zachęcało do animowania lokalnej działalności.

Z kolei jeszcze w lipcu rozpoczną się warsztaty zmierzające do zaplanowania – razem z mieszkańcami – przestrzeni w kwartałach pilotażu rewitalizacji. Działania te przeprowadzą wyłonione w koordynowanych przez miasto przetargach: Stowarzyszenie Towarzystwo Urbanistów Polskich, Fundacja Napraw Sobie Miasto oraz firma Centrum Doradztwa Strategicznego.

Posłużą się one wymyśloną w Wielkiej Brytanii metodą „Planning for real”. Mieszkańcy są w niej zapraszani do dyskusji, jak żyje się im na danym terenie (stosunkowo niewielkim; po kilka kwartałów) i pytani, co zrobić, by poprawić jakość ich życia. Swoje oczekiwania mogą spisywać na kartkach i umieszczać na budowanych w tym celu makietach.

Miasto akcentuje, że dzięki tej metodzie można dowiedzieć się, czego konkretnie oczekują mieszkańcy w niemal każdej dziedzinie życia: począwszy od umiejscowienia ścieżek, chodników, dróg rowerowych czy lokalizacji sklepów, a skończywszy na planach związanych z dużymi inwestycjami, mającymi wpływ na rozwój dużych obszarów.

W każdej lokalizacji odbyć ma się szereg spotkań: warsztaty plenerowe, spacery studyjne, zajęcia dla dzieci. Miastu zależy na możliwie licznej obecności mieszkańców i przedstawicieli organizacji pozarządowych. Samorząd chciałby, aby w każdej lokalizacji wyłonił się lokalny lider, który będzie koordynował realizację pomysłów wypracowanych podczas warsztatów.

Oba te przedsięwzięcia – punkty i warsztaty „Planning for real” - to elementy pilotażowego projektu rewitalizacji, koordynowanego przez Ministerstwo Rozwoju. Bytom został nim objęty - w 2015 r. – wraz z Łodzią i Wałbrzychem. W założeniach wypracowane przez samorządy tych miast tzw. dobre praktyki rewitalizacyjne będzie można zastosować w innych polskich miastach.

Zgłoszony pod kątem ministerialnego pilotażu bytomski projekt pod nazwą ”Bytom Odnowa – innowacyjne projekty mieszkaniowe i rozwój inicjatyw społecznych” składa się z czterech modułów.

Pierwszy to przyjęty już „Gminny Program Rewitalizacji. Bytom. 2020+”; drugi obejmuje wzmocnienie zdolności instytucjonalnej miasta do przeprowadzenia działań rewitalizacyjnych, trzeci – wypracowanie bytomskiego modelu dostępnego mieszkalnictwa, a czwarty – właśnie rozwój inicjatyw społecznych.

Wypracowywanie modelowych działań w ramach pilotażu rewitalizacji miasto powinno zakończyć do końca 2018 r. Później Bytom przygotuje specjalny raport, który trafi do opracowywanej przez ministerstwo internetowej platformy Centrum Wiedzy o Rewitalizacji.(PAP)

mtb/ dym/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL