Polska po 1989 roku

05.10.2017

11–14 X w Krakowie III Kongres Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski

11.10.2017 - 14.10.2017 Kongres Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski. Źródło: Muzeum Historii Polski Kongres Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski. Źródło: Muzeum Historii Polski

„Dawna Rzeczpospolita: Historia – Pamięć – Dziedzictwo” – to temat przewodni III Kongresu Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski, który odbędzie się w dniach 11–14 października w Krakowie. Współorganizatorem wydarzenia jest m.in. Muzeum Historii Polski.

Kongres to cykliczne, odbywające się co pięć lat spotkanie uczonych z całego świata, którzy w swych badaniach zajmują się polską historią, ale również jej kulturą, sztuką i nauką. W kongresie weźmie udział około 600 uczestników z niemal 30. krajów. Głównym organizatorem jest Krakowski Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego.

Celem tegorocznego kongresu zgodnie z jego hasłem przewodnim jest zebranie w jednym miejscu i czasie osób zainteresowanych zarówno samym fenomenem Dawnej Rzeczypospolitej, jak i czym była, i jak trwała o niej pamięć przez następne wieki. Jakich konsekwencji i przejawów jej istnienia można dopatrzyć się zarówno w historii późniejszej Polski i Litwy, jak i pozostałych krajów, które kiedyś znalazły się w kręgu jej oddziaływania.

Obrady będą odbywać się w specjalnych sekcjach tematycznych, które z kolei zostaną podzielone na poszczególne panele. Podczas obrad uczestnicy pochylą się nad dziejami nowożytnego Państwa Polsko-Litewskiego na tle powszechnym i spróbują odpowiedzieć m.in. na pytanie – na ile Dawna Rzeczpospolita była państwem unikalnym, a na ile jej dzieje były podobne do historii państw sąsiednich czy też leżących w innych częściach Europy i świata.

Ważnym punktem obrad będzie kwestia dziedzictwa Dawnej Rzeczpospolitej i jego obecności w świadomości narodów, zamieszkujących jej terytorium – Białorusinów, Litwinów, Łotyszy, Niemców, Polaków, Rosjan, Ukraińców, Żydów.

W kongresie wezmą udział nie tylko historycy ale także przedstawiciele innych nauk humanistycznych i społecznych, placówek naukowych i instytucji wspierających badania, przyznających granty i stypendia naukowe. Obecni będą studenci, doktoranci, pracownicy muzeów, dziennikarze oraz osoby, dla których ważne jest badanie i przedstawianie dziejów Polski na świecie.

„Dawna Rzeczpospolita: Dziedzictwo, które łączy czy dzieli” to tytuł sesji w ostatnim dniu kongresu, moderowanej przez profesorów Michała Kopczyńskiego (Muzeum Historii Polski) i Igora Kąkolewskiego. W dyskusji wezmą udział naukowcy z Litwy.

Podczas kongresu po raz trzeci zostanie rozstrzygnięty konkurs „Pro Historia Polonorum” na najlepszą książkę historyczną wydaną w języku obcym, dotyczącą historii Polski lub regionu środkowoeuropejskiego (z uwzględnieniem związków Polski z tym regionem).

Program kongresu PDF DO POBRANIA.

Oficjalna strona www kongresu: www.thirdcongress-krakow.pl

Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Historyczne, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Pedagogiczny.

Współorganizatorzy: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Muzeum Historii Polski, Międzynarodowe Centrum Kultury.

Źródło: Muzeum Historii Polski

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL