Walka o niepodległość 1914-1918

11.07.2017 aktualizacja 25.07.2017

22 lipca spotkanie nt. albumu "Generał Józef Haller 1873–1960"

22.07.2017 - 22.07.2017 Spotkanie nt. albumu "Generał Józef Haller 1873–1960" Spotkanie nt. albumu "Generał Józef Haller 1873–1960"

22 lipca (sobota) o godz. 15.00 w Domu Polonii w Warszawie odbędzie się promocja albumu "Generał Józef Haller 1873–1960" autorstwa Krzysztofa Kaczmarskiego, Wojciecha Jerzego Muszyńskiego i Rafała Sierchuły.

W spotkaniu udział wezmą: dr Wojciech Jerzy Muszyński – autor, dr hab. Krzysztof Kaczmarski – autor, dr Jarosław Szarek – Prezes IPN, dr hab. Sławomir Cenckiewicz – Dyrektor Wojskowego Biura Historycznego. Prowadzenie: dr Rafał Łatka IPN

Jak przypomina IPN, gen. Józef Haller Inspirował artystów, jego czyny odmalowano nie tylko pędzlem, ale stał się także bohaterem licznych pieśni i wierszy. „A zwycięzcom – pieśń Hallera/Wolnym życiem będzie grać!” – pisał Artur Oppman, czy: „Haller nam przewodzi, Polskę oswobodzi”. Z kolei na najsłynniejszym plakacie Stanisława Sawiczewskiego „Wstąp do wojska. Broń Ojczyzny” gen. Józef Haller wzywał do zaciągu do Armii Ochotniczej. Stanął na jej czele w dramatycznym momencie, gdy latem 1920 r. ważyły się losy nie tylko Polski, lecz także cywilizacji łacińskiej zagrożonej bolszewickimi hordami. Wtedy udało się nam uratować dopiero co wskrzeszoną niepodległość, a rola bohatera tego albumu w jej odzyskaniu i utrzymaniu jest nie do przecenienia. Niestety, więcej o jego zasługach potrafią powiedzieć jedynie specjaliści i pasjonaci historii.

Prezentowany album – wspólne dzieło Instytutu Pamięci Narodowej i Wojskowego Biura Historycznego im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego – ma za zadanie zmienić ten stan rzeczy i przywrócić błękitnemu generałowi należne miejsce na kartach polskich dziejów.

Józef Haller to nie tylko legendarna Błękitna Armia, powrót Kresów, historyczne zaślubiny z Bałtykiem czy Armia Ochotnicza w 1920 r., ale całe życie poświęcone Polsce. To także służba parlamentarna w II Rzeczypospolitej, wspieranie jej odbudowy oraz działalność na emigracji po 1939 r. i chrześcijański wymiar świadectwa Hallera.

Spotkanie promocyjne odbędzie się 22 lipca (sobota) godzina 15.00 Dom Polonii Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 64.(Sala Kolumnowa)

Źródło: IPN

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL