Polska po 1989 roku

07.06.2017

Finał Turnieju Debat Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej

12.06.2017 - 13.06.2017  Finał II Ogólnopolskiego Turnieju Debat Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej Finał II Ogólnopolskiego Turnieju Debat Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej

W dniach 12–13 czerwca 2017 w Sejmie RP odbędzie się Finał II Ogólnopolskiego Turnieju Debat Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej. W rozgrywkach weźmie udział osiem drużyn ze szkół z Wałbrzychu, Krakowa, Poznania, Gdańska, Białegostoku, Ostrzeszowa, Warszawy i Inowrocławia.

Organizatorami zawodów są IPN oraz Kancelaria Sejmu RP. Patronat honorowy nad Turniejem objęli Marszałek Sejmu RP, Marek Kuchciński, Marszałek Senatu RP, Stanisław Karczewski oraz Minister Edukacji Narodowej, Anna Zalewska.

W tegorocznej edycji projektu edukacyjnego „Turniej Debat Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej” wzięło udział 79 drużyn z całej Polski. Po rozgrywkach regionalnych w Białymstoku, Gdańsku, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Toruniu, Warszawie i Wrocławiu do finału zakwalifikowało się osiem drużyn z: II Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Wałbrzychu, III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Krakowie, III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego w Poznaniu, VII Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego w Gdańsku, II Liceum Ogólnokształcące im. księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku, I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ostrzeszowie, I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Maharadży Jam Saheba Digvijay Sinhji w Warszawie, I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu. W tegorocznym finale po raz pierwszy wezmą udział uczniowie niewidomi.

W pierwszym dniu turnieju drużyny będą debatować wokół następujących tez: „Józef Piłsudski odegrał najważniejszą rolę w procesie odzyskania niepodległości przez Polskę po I wojnie światowej”, „Powstanie COP było największym sukcesem II RP”, „Pozostanie na emigracji po II wojnie światowej było najlepszym rozwiązaniem dla żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie”, „Komunistycznym władzom powojennej Polski udało się zniszczyć należną pamięć o Żołnierzach Wyklętych”.

Drugiego dnia turnieju, 13 czerwca w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbędą się 3 debaty. O godz. 9.30 odbędzie się debata o III. miejsce nad tezą „W porównaniu z innymi społeczeństwami okupowanej Europy Polacy zrobili wiele dla ratowania Żydów w czasie Holokaustu”. Komentarz historyczny po debacie wygłosi prof. dr hab. Jan Żaryn – Senator RP. O godz. 11.30 rozpocznie się debata z udziałem uczniów Technikum nr 26 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących im. Włodzimierza Dolańskiego w Krakowie nad tezą „List biskupów polskich do niemieckich w 1965 roku był przedwczesnym wyciągnięciem ręki do Niemców”.

Debata będzie podsumowaniem pionierskiej pracy metodą debaty oksfordzkiej z uczniami niewidomymi. Podczas prezentacji w Sejmie RP drużyny wystąpią w składach mieszanych – uczniów widzących i niewidzących. Komentarz historyczny po debacie wygłosi prof. dr hab. Jerzy Eisler – Dyrektor Oddziału IPN w Warszawie.

Turniej zakończy debata finałowa nad tezą „Istnienie Polskiego Rządu na Uchodźstwie po II wojnie światowej miało kluczowe znaczenie dla sprawy polskiej” o godz. 13.00. Komentarz historyczny po debacie wygłosi prof. dr hab. Tadeusz Wolsza – Zastępca Przewodniczącego Kolegium IPN.

Celem turnieju jest zapoznanie uczniów szkół ponadgimnazjalnych z historią Polski XX wieku z wykorzystaniem debaty oksfordzkiej. Idea debaty oksfordzkiej wywodzi się z Uniwersytetu Oksfordzkiego i jest formą uporządkowanej dyskusji nad tezą – jedna drużyna występuje po stronie tezy, druga przeciwko niej. Bardzo duży nacisk kładzie się na kulturę słowa i szacunek do oponenta. W Polsce model debaty oksfordzkiej pojawił się w tatach 90-tych z inicjatywy prof. Zbigniewa Pełczyńskiego.

Projekt Instytutu Pamięci Narodowej na tak dużą skalę (w roku szkolnym 2016/17 Turniej Debat Historycznych był największym turniejem debat oksfordzkich w Polsce) jest realizowany po raz drugi, dzięki wsparciu wielu środowisk debatanckich w całej Polsce: Fundacja Edukacyjna G5, Fundacja Projekty Edukacyjne, Instytut Debaty Publicznej, Krakowskie Stowarzyszenie Mówców, Fundacja „Nowy Głos”, Tarnowska Liga Debatancka, Stowarzyszenie „Nowe Przestrzenie” oraz Koło Naukowe Badań nad Konkurencyjnością SGH.

Po akredytacje dziennikarskie należy zgłaszać się do Biura Prasowego Sejmu RP.

Patronat medialny nad finałem ogólnopolskiego Turnieju Debat Historycznych Portal objął portal dzieje.pl 

Źródło: Biur Edukacji Narodowej IPN

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL