Europa i świat po II wojnie światowej

20.04.2016 aktualizacja 11.08.2016

Konferencja naukowa „Polonica w instytucjach zagranicznych. Badanie dziejów polskiej emigracji politycznej 1939-1990”

Zdjęcie z filmu operacyjnego SB (sygn. IPN BU 03164/61) - Jerzy Giedroyć w okolicy Instytutu Literackiego. Źródło: IPN Zdjęcie z filmu operacyjnego SB (sygn. IPN BU 03164/61) - Jerzy Giedroyć w okolicy Instytutu Literackiego. Źródło: IPN

W dniach 20-21 kwietnia w stołecznym Centrum Edukacyjnym IPN (ul. Marszałkowska 21/25) odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa „Polonica w instytucjach zagranicznych. Badanie dziejów polskiej emigracji politycznej 1939-1990”. Początek konferencji, organizowanej przez Instytut Pamięci Narodowej i Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych, w środę, 20 kwietnia, o godz. 9.

Podczas konferencji wyniki swoich badań zaprezentują przedstawiciele takich instytucji jak: Uniwersytet Buenos Aires, Roca Museum, Uniwersytet Nowej Południowej Walii, Zjednoczenie Polskie w Johannesburgu, Konserwatorium Muzyki w Sydney, Polska Misja Katolicka we Francji, Towarzystwo Historyczno-Literackie – Biblioteka Polska w Paryżu, Studium Polski Podziemnej oraz Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie, Biblioteka Brytyjska, Uniwersytet Complutense w Madrycie, Nowojorska Biblioteka Publiczna, Archiwum Narodowe Wielkiej Brytanii, Centrum Badania Ludobójstwa i Ruchu Oporu Mieszkańców Litwy, Kazachski Narodowy Uniwersytet im. Al-Farabi.

Wśród polskich ośrodków figurują: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego, Instytut Historyczny Polskiej Akademii Nauk, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Archiwum Akt Nowych, Archiwum Państwowe w Katowicach, Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Wrocławski, Archiwum Państwowe w Warszawie, Instytut Historii, Katedra Historii Najnowszej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Zakład Socjologii Organizacji i Historii Biznesu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Ideą konferencji jest kontynuacja debaty rozpoczętej podczas zeszłorocznego międzynarodowego spotkania „Archiwalia do dziejów polskiej emigracji politycznej z lat 1939–1990”. Jej cel to wymiana wiedzy, informacji i doświadczeń w celu stworzenia swoistej bazy danych dotyczących losów polskiej emigracji. Zgromadzone wiadomości będą mogły wspomóc prowadzone kwerendy i badania oraz otworzyć nowe pola poszukiwań.

Analiza aktualnych zasobów archiwalnych powinna uwzględnić historię polityczną emigracji, jej rozlokowanie, liczebność, strukturę społeczną, złożone relacje, wewnętrzne interakcje, postawy emigrantów wobec ewolucji sytuacji w kraju, a także ich oddziaływanie na kraj. Eksploracja uwzględni ponadto aspekty życia społecznego, kulturalnego, naukowego i codziennego oraz miejsce i rolę polskich emigrantów w szerszym kontekście emigracji środkowoeuropejskiej okresu zimnej wojny. Emigracja solidarnościowa, zaliczająca się do istotnych zjawisk społecznych historii Polski lat osiemdziesiątych, wymaga także rzetelnych i pogłębionych badań. Aktualne pozostaje nadal zainteresowanie emigracją, u źródeł której znajdowały się przyczyny inne niż polityczne.

Źródło: IPN

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL