Europa i świat po 1989 roku

12.06.2018 aktualizacja 15.06.2018

„Polacy w Chicago: doświadczenie imigranta. Integracja, izolacja, asymilacja”

14.06.2018 - 15.06.2018 Źródło: MHP Źródło: MHP

Muzeum Historii Polski zaprasza na międzynarodową konferencję naukową „Polacy w Chicago: doświadczenie imigranta. Integracja, izolacja, asymilacja”. Obrady konferencji będą się obywać w dniach 14-15 czerwca 2018 r. w budynku dawnej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego (Stary BUW), sala 107, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28.

Celem konferencji, organizowanej przez Muzeum Historii Polski we współpracy z Muzeum Historii Chicago, Muzeum Polskim w Ameryce oraz Uniwersytetem Loyola w Chicago, jest pokazanie doświadczenia polskich imigrantów przybywających do Chicago i mieszkających w tym mieście. Muzeum interesuje okres ponad 150 lat historii Polonii w „wietrznym mieście”.

Pokazane zostaną z jednej strony doświadczenia i praktyki związane z integracją w środowisku amerykańskim, a z drugiej z podtrzymaniem polskiej tożsamości. Muzeum interesuje się różnymi strategiami dotyczącymi zachowania i zmiany tożsamości, sposobu wchodzenia w relacje z amerykańską rzeczywistością różnych pokoleń emigracji, zróżnicowanie środowiskowe oraz wspólne wartości, które pomogły polskim imigrantom zbudować silne więzi w polsko-amerykańskiej społeczności.

Konferencja da możliwość spojrzenia na doświadczenie wielu pokoleń imigrantów, którzy przyczyniali się do rozwoju miasta i kształtowali jego tożsamość.

Będzie okazją do przedstawienia historii i podkreślenia znaczenia polskich imigrantów w Chicago, opisania ich osiągnięć, codziennego życia, zmagań i wyzwań, którym stawiali czoła, pozwoli także na lepsze zrozumienie ich roli w nowym środowisku społeczno-ekonomicznym, stosunku do innych Polaków i do „starej” Ojczyzny. 

Konferencja ma na celu ukazanie doświadczeń społeczności imigrantów i problemów w pogodzeniu polskiej tożsamości i integrowania się ze społecznością Chicago i społeczeństwem amerykańskim. Kiedy i w jaki sposób Polak  zaczyna uważać się / być uważany za Amerykanina lub mieszkańca Chicago i jak się to zmieniało z biegiem czasu? Czy traktował bycie Polakiem i Amerykaninem za komplementarne czy wykluczające się tożsamości? Wreszcie, celem konferencji jest zbadanie, jak większa mobilność Polaków  po roku 1989 zmieniła doświadczenia imigrantów.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Obrady konferencji będą prowadzone w języku polskim i angielskim (z tłumaczeniem symultanicznym).

Źródło: MHP

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL