Holokaust

12.04.2013 aktualizacja 11.08.2016

Prezentacja oryginału raportu Juergena Stroopa

Instytut Pamięci Narodowej zaprasza dziennikarzy na prezentację oryginału raportu Jürgena  Stroopa „Żydowska dzielnica mieszkaniowa w Warszawie już nie istnieje”.

Podczas prezentacji wystąpią dyrektor Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN dr Rafał Leśkiewicz, prof. Andrzej Żbikowski (Żydowski Instytut Historyczny) i Tomasz Sudoł (Biuro Edukacji Publicznej IPN).

Prezentacja (także foto opp.) odbędzie się w środę 17 kwietnia o godz. 11:00 w siedzibie Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej (ul. Towarowa 28, Warszawa). Dziennikarzy zainteresowanych udziałem prosimy o przesyłanie swoich danych personalnych (imię i nazwisko, numer dokumentu ze zdjęciem, redakcja) do godz. 16:00 we wtorek 16 kwietnia na adres: michal.kurkiewicz@ipn.gov.pl .

***

Niemiecka akcja zagłady getta warszawskiego trwała od 19 kwietnia do 16 maja 1943 roku. Kierował nią dowódca SS i policji w dystrykcie warszawskim Generalnego Gubernatorstwa Brigadeführer SS, generał major policji Jürgen Stroop. Przygotował on dla Reichsführera SS Heinricha Himmlera raport „Żydowska dzielnica mieszkaniowa w Warszawie już nie istnieje”. Według tego raportu, „udało się ująć lub z całą pewnością zgładzić ogółem 56 065 Żydów. Do tej liczby należy jeszcze dodać Żydów, którzy zginęli na skutek wysadzenia w powietrze, pożarów itd., których liczby nie można było jednak ustalić.”

Choć raport miał świadczyć o męstwie autora i podkreślać jego zasługi dla Tysiącletniej Rzeszy Niemieckiej, to w końcu stał się dowodem oskarżenia w procesach przed sądami i trybunałami w Norymberdze i Warszawie. Aresztowany w 1945 r. Stroop został najpierw skazany przez amerykański sąd wojskowy w Dachau na karę śmierci za zbrodnie popełnione w Grecji i wydanie rozkazu rozstrzeliwania zestrzelonych amerykańskich pilotów w Nadrenii. Wydany Polsce w 1948 r. i osądzony w 1951, został stracony w warszawskim więzieniu 6 marca 1952 roku.

Prezentowane wydawnictwo to niemiecki oryginał raportu wraz ze zdjęciami i jego polski przekład ze wstępem i w opracowaniu prof. Andrzeja Żbikowskiego. Według wypowiedzi Stroopa z 1947. roku, raport wykonano w trzech egzemplarzach. Oryginał raportu przekazali polskim władzom śledczym Amerykanie w 1948 roku. Duplikat przechowywany jest obecnie w National Archives w Waszyngtonie, nie jest natomiast potwierdzona informacja o jeszcze jednej kopii przechowywanej w Bundesarchiv w Koblencji.

(IPN)

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL