Średniowiecze

12.01.2018

Tęczyńscy Janusza Kurtyki - spotkanie w Warszawie

15.01.2018 Tęczyńscy Janusza Kurtyki Tęczyńscy Janusza Kurtyki

Fundacja im. Janusza Kurtyki we współpracy z Klubem Ronina organizuje spotkanie poświęcone ponownemu wydaniu monografii prof. J. Kurtyki pod tytułem: ”Tęczyńscy. Studium z dziejów polskiej elity możnowładczej w średniowieczu“. 

Wydarzenie odbędzie się w Centrum Prasowym Foksal w Warszawie 15 stycznia 2018 roku o godzinie 20.00. Ta obszerna, licząca niemal 700 stron rozprawa to owoc ośmiu lat rozległych i żmudnych kwerend źródłowych prof. Kurtyki. Monografia obejmuje dzieje rodziny Tęczyńskich od jej wyodrębnienia się na przełomie XIII i XIV w. z rodu Toporów do lat 1470–1475. Autor nie tylko odtworzył fakty genealogiczne rodu Tęczyńskich, ale przedstawił losy rodziny możnowładczej na tle dziejów politycznych Polski średniowiecznej, szczególnie uwzględniając rolę polityczną Tęczyńskich. Przedstawiona wizja polityki wewnętrznej i zagranicznej w okresie późnego średniowiecza imponuje rozmachem opisu i szczegółową rekonstrukcją wydarzeń politycznych.

Gośćmi spotkania, podczas którego odbędzie się debata poświęcona powyższej publikacji będą: prof. Wojciech Fałkowski, prof. Sławomir Gawlas oraz Zuzanna Kurtyka. Moderatorem będzie Paweł Kurtyka - prezes Fundacji im. Janusza Kurtyki.

Źródło:  Fundacja im. Janusza Kurtyki

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL