Europa i świat po 1989 roku

06.04.2017

Kluby PiS, PO, Kukiz i N za zwolnieniem z opłaty za wydanie legitymacji uczniom za granicą

Kluby PiS, PO, Kukiz i Nowoczesna opowiedziały się w czwartkowej debacie w Sejmie za projektem noweli Prawa konsularnego, która zwalnia z opłat konsularnych wydawanie legitymacji dla uczniów szkół polskich za granicą. Głosowanie - w piątek.

Klub PSL swoje stanowisko przesłał na piśmie.

Projekt to uzupełnienie prezydenckiej nowelizacji ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami transportu publicznego, która zakłada nadanie uprawnień do korzystania z ulg uczniom szkół polskich za granicą. Procedowany w Sejmie projekt, przygotowany przez MSZ i przyjęty we wtorek przez rząd, zwalnia z opłat konsularnych wydawanie dokumentów poświadczających uprawnienia do ulg.

Małgorzata Wypych (PiS) podkreśliła podczas debaty, że dzięki nowelizacji już w najbliższe wakacje wiele polskich dzieci mieszkających za granicą podczas wizyty w Polsce będzie mogło skorzystać z tych samych uprawnień, co dzieci w kraju.

Joanna Fabisiak (PO), która opowiedziała się za projektem, zauważyła, że nowe przepisy dołożą dużo pracy konsulatom. Pytała, czy placówki w np. w Wielkiej Brytanii, gdzie mieszka wielu Polaków, są przygotowane na nowe obowiązki. Apelowała jednocześnie o dotarcie do jak najszerszej liczby Polaków za granicą z informacją o nowych rozwiązaniach.

W odpowiedzi na pytanie posłanki Platformy wiceminister spraw zagranicznych Jan Dziedziczak poinformował, że w związku z projektem ustawy MSZ wystąpiło do premier o kwoty z rezerwy na nowe etaty w placówkach konsularnych. Według niego w czasie rządów koalicji PO i PSL zlikwidowanych zostało ok. 40 etatów konsularnych netto. "W ten sposób kolacja PO i PSL reagowała na wzrost obowiązków polskich konsulów" - zaznaczył wiceminister.

Według Dziedziczaka szczegółowe informacje związane z nowymi propozycjami można znaleźć na stronach internetowych polskich konsulatów; konsulowie pozostają też w kontakcie z dyrektorami szkół polonijnych.

W ocenie posła Kukiz'15 Wojciecha Bakuna projekt nowelizacji naprawia błąd związany z niedopatrzeniem obowiązku uiszczenia opłaty konsularnej. "A jej szybki tryb procedowania jest związany z tym, żeby weszła w życie w tym samym okresie co prezydencka ustawa" - dodał.

Prezydencką nowelizację m.in. ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Sejm uchwalił w grudniu ub.r. Wejdzie ona w życie 21 kwietnia.

Nowela zakłada nadanie uprawnień do korzystania z ulgowych przejazdów dla uczniów (do ukończenia 18 roku życia) w okresie pobierania nauki języka polskiego lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, w szkołach społecznych prowadzonych przez polonijne organizacje oświatowe, stowarzyszenia rodziców i polskie parafie zarejestrowane w bazie Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

Ulgi mają też otrzymać uczniowie kształcący się w sekcjach polskich funkcjonujących w szkołach działających w systemach oświaty innych państw i szkołach europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich.

Ulgi będą przysługiwać również nauczycielom uczącym języka polskiego lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim we wspomnianych szkołach polskich za granicą. (PAP)

mce/ par/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL