Polska po 1989 roku

20.09.2017

Minister edukacji: świętujemy powrót historii do szkół

Minister edukacji Anna Zalewska. Fot. PAP/W. Pacewicz Minister edukacji Anna Zalewska. Fot. PAP/W. Pacewicz

Świętujemy powrót historii do szkół - powiedziała w środę minister edukacji narodowej Anna Zalewska, podczas gali finału projektu szkoleń "Polski wiek XX - losy państwa i narodu". Zaznaczyła, że najważniejsza jest historia uczona w liceum.

Gala odbyła się w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Cypriana Kamila Norwida w Bydgoszczy.

"System edukacji jest stworzony dla dziecka - to oczywiste" - powiedziała Zalewska. Podkreślała jednocześnie, że nie sposób budować silnej szkoły bez uczących się nauczycieli, potrafiących z dziećmi rozmawiać i zarażać wiedzą.

Minister edukacji narodowej zaznaczyła, że historia nauczana w liceum jest tą najważniejszą i ma dotykać przede wszystkim XX wieku. "Aby młody człowiek mógł rozumieć rzeczywistość, korzystać ze źródeł, otaczać się wiedzą, potrafić komentować i uczestniczyć w życiu publicznym, dyskutować, a nie tylko czytać komentarze na pasku bądź tytuły" - dodała.

"Od kilkunastu dni rozpoczęły się zmiany w systemie edukacji, pozytywne zmiany, które dotykają klasy I, IV i VII szkoły podstawowej. Świętujemy powrót historii obok 70 dodatkowych godzin informatyki, 105 godzin nauk przyrodniczych. Świętujemy powrót historii, ale wiemy, że w liceum będzie trzeba poczekać, żeby przyszła historia. Pierwsza nowa matura będzie w 2023 roku" - mówiła Zalewska.

Zaznaczyła, że historia nauczana w liceum jest tą najważniejszą i ma dotykać przede wszystkim XX wieku. "Aby młody człowiek mógł rozumieć rzeczywistość, korzystać ze źródeł, otaczać się wiedzą, potrafić komentować i uczestniczyć w życiu publicznym, dyskutować, a nie tylko czytać komentarze na pasku bądź tytuły" - dodała szefowa MEN. Zdaniem minister, państwo ma nie tylko wiedzę dostarczyć, ale również nauczyć ją zdobywać. "Póki czekamy na tę historię, w imieniu której i dla której w 2012 roku głodowali - publicyści, pisarze, nauczyciele. To wiem na pewno, że razem z Instytutem Pamięci Narodowej ten czas oczekiwania na przyjście historii w pełnym wymiarze będzie dobrze wypełniony" - powiedziała Zalewska. Gratulowała uczestnikom projektu szkoleń aktywności i zaangażowania.

Instytut Pamięci Narodowej i Ministerstwo Edukacji Narodowej w roku 2017/2018 realizowały wspólnie w kilkunastu miastach Polski pierwszy cykl szkoleń dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych "Polski wiek XX - losy państwa i narodu". Pierwszy cykl nosił tytuł "Między dwoma totalitaryzmami", obejmował sześć tematów dotyczących historii w latach 1937-1948.

Prezes IPN podkreślał, że odkąd pracował w IPN w Krakowie, to spotykał się z nauczycielami pasjonatami, jak również ich wychowankami - młodymi, oczytanymi ludźmi. Uznał, że niezwykle ważnym zadaniem państwa jest wychowywanie młodego pokolenia w duchu patriotyzmu. Odniósł się do okresu II Rzeczpospolitej, który - jak ocenił - nie był idealny, ale kiedy udało się wychować pokolenie patriotów.

"W trudnych czasach, gdy rodzice nie mają czasu, to szkoła ma ogromne zadanie współdziałania z rodziną, żeby wychować i nałożyć obowiązki. Dobra szkoła musi wymagać" - powiedział w Bydgoszczy prezes IPN dr Jarosław Szarek. Podkreślał, że odkąd pracował w IPN w Krakowie, to spotykał się z nauczycielami pasjonatami, jak również ich wychowankami - młodymi, oczytanymi ludźmi. Uznał, że niezwykle ważnym zadaniem państwa jest wychowywanie młodego pokolenia w duchu patriotyzmu. Odniósł się do okresu II Rzeczpospolitej, który - jak ocenił - nie był idealny, ale kiedy udało się wychować pokolenie patriotów.

Pod koniec uroczystości złożono kwiaty przed tablicą upamiętniającą Mariana Rejewskiego. matematyka i kryptologa, który wsławił się m.in. złamanie szyfru Enigmy, maszyny szyfrującej używanej przez hitlerowskie Niemcy. Rejewski był uczniem bydgoskiej szkoły.

Z początkiem roku szkolnego 2017/2018 rozpoczęło się wprowadzanie reformy edukacji. Zmieniana jest struktura szkół - uczniowie, którzy w czerwcu skończyli VI klasę zamiast do gimnazjów, poszli do VII klas 8-letnich szkół podstawowych. Docelowo system edukacji będzie obejmować: 8-letnią szkołę podstawową, 4-letnie liceum, 5-letnie technikum, 3-letnią szkołę branżową I stopnia, 2-letnią szkołę branżową II stopnia i szkołę policealną; gimnazja będą zlikwidowane.

Reformie strukturalnej towarzyszy wprowadzanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. W tym roku zgodnie z nią uczyć się będą uczniowie klas klas I, IV, VII szkoły podstawowej, w kolejnych latach obejmie uczniów innych klas. W liceach i technikach wprowadzanie nowej podstawy rozpocznie się we wrześniu 2019 r.

Zgodnie z nową podstawą w szkole podstawowej, w miejsce dotychczasowego przedmiotu historia i społeczeństwo, pojawiły się dwa odrębne przedmioty z historia (uczniowie będą mieli w IV klasie jedną lekcję w tygodniu, a w klasach V-VIII - po dwie) i wiedza o społeczeństwie.

Zmiany będą też w liceach ogólnokształcących i technikach. W liceach wszyscy uczniowie przez cały czas nauki, czyli w klasach I-IV będą mieli obowiązkowo po dwie lekcje historii w tygodniu. Historia będzie mogła być nauczana także w zakresie rozszerzonym. (PAP)

twi/ dsr/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL